Posebne uzance o građenju

Temeljem ovlasti povjerene Zakonom o gradnji, Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska udruga poslodavaca, uz prethodnu suglasnost Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, 6. prosinca 2021. godine utvrdile su Posebne uzance o građenju (NN 137/2021).

Obavijest zainteresiranoj javnosti o utvrđivanju teksta Prijedloga Posebnih uzanci u građenju

Ovim putem obavještava se zainteresirana javnost kako je, sukladno članku 199. Zakona o gradnji („Narodne novine“ 153/13), Radna skupina za izradu Prijedloga Posebnih uzanci o građenju (PUG) završila s utvrđivanjem teksta dokumenta.

Temeljem ove obavijesti upućuju se zainteresirane osobe da neposredno putem Hrvatske udruge poslodavaca (mirela.gudan@hup.hr) i Hrvatske gospodarske komore (graditeljstvo@hgk.hr) daju svoje prijedloge na dokument pod nazivom Prijedlog Posebnih uzanci o građenju. Dokument je na javnoj raspravi do 1. lipnja 2017. godine.

Od dana 29. srpnja 2016. pa sve do 1. ožujka 2017. godine na web stranicama Hrvatske gospodarske komore i Hrvatske udruge poslodavaca, radi postizanja stručnog i gospodarskoga konsenzusa o uređenju odnosa između naručitelja i izvođača radova za šire područje graditeljstva RH, bio je objavljen tekst pod nazivom Nacrt prijedloga Posebnih uzanci o građenju. Uz, navedeno, ovaj dokument je u svrhu stručne međuinstitucijske suradnje i rasprave bio dostavljen strukovnim udruženjima iz područja graditeljstva (gospodarskim i inženjerskim komorama te drugim stručnim udrugama). Uz spomenuti Nacrt prijedloga PUG, na web stranicama HGK i HUP-a, na uvid javnosti predočeni su svi prijedlozi tvrtki članica i osoba pristigli od 29. srpnja 2016. do 30. ožujka 2017. godine.

Priloženo zainteresirana javnost može vidjeti i popis stručnih skupova na kojima je održana prezentacija i javna rasprava o Nacrtu prijedloga PUG s naznačenim mjestima, datumima i organizatorima skupova te predavačima.

U Radnoj skupini za izradu Nacrta prijedloga Posebnih uzanci o građenju djelovali su sljedeći članovi: Mirela Gudan, Darko Jambreković, Željka Jurković, Damir Lemaić, Mićo Ljubenko, Mirko Orešković, Damir Percel, Zoran Prosinečki, Katarina Sikavica i Mihaela Zamolo. Funkciju koordinatora Radne skupine obavljao je Mićo Ljubenko.

Prijedlog PUG
Popis stručnih skupova

Obavijest o izradi Nacrta prijedloga Posebnih uzanci u građenju

U tijeku je izrada Nacrta prijedloga Posebnih uzanci o građenju sukladno članku 199. Zakona o gradnji.
Ispred Hrvatske udruge poslodavaca članovi radne skupine za izradu Nacrta su Darko Jambreković, Damir Lemaić, Mićo Ljubenko i Mirela Gudan, a u ime Hrvatske gospodarske komore Damir Percel, Katarina Sikavica, Zoran Prosinečki, Mihaela Zamolo, Mirko Orešković i Željka Jurković. Koordinator radne skupine je Mićo Ljubenko.
Na web stranicama Hrvatske udruge poslodavaca i Hrvatske gospodarske komore objavljen je tekst Nacrta prijedloga Posebnih uzanci o građenju koji je bio dostavljen strukovnim udruženjima iz područja graditeljstva (komorama i drugim stručnim udrugama) radi stručne rasprave.
Pozivaju se zainteresirani predstavnici struke, pojedinci i udruženja, da i dalje, u razdoblju od 16. studenoga 2016. godine do 1. ožujka 2017. godine, putem Hrvatske udruge poslodavaca i Hrvatske gospodarske komore radnoj skupini upute svoje prijedloge na objavljeni tekst Nacrta prijedloga Posebnih uzanci o građenju.
K tome, na web stranicama HUP-a i HGK dostupni su pristigli prijedlozi članica HUP-a i HGK te stručne javnosti koji su upućeni radnoj skupini.
Nadalje, do 1. ožujka 2017. godine radna skupina izradit će Prijedlog nacrta Posebnih uzanci o građenju koji će biti potom biti na javnoj raspravi od 1. ožujka do 30. travnja 2017. godine. Do tog roka za daljnje davanje prijedloga i rad poslužit će tekst postojeće podloge za Nacrt prijedloga novih Posebnih uzanci o građenju.
Pristigle prijedloge u javnoj raspravi radna skupina obradit će do kraja travnja 2017. godine, kada bi se tekst Posebnih uzanci o građenju planira dostaviti nadležnom Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja na suglasnost.

Nacrt prijedloga Posebnih uzanci o građenju
Prijedlozi_1
Prijedlozi_2
Prijedlozi_3
Prijedlozi_Brnelic
Prijedlozi_Colas
Prijedlozi_Crnjar
Prijedlozi_Izgradnja
Prijedlozi_Jet_set
Prijedlozi_Oreskovic
Prijedlozi_Pecek
Prijedlozi_Projektgradnja


Donesene nove Posebne uzance o građenju - Potpora odgovorima na izazove u 2022. g.

06.12.2021.

Temeljem ovlasti povjerene Zakonom o gradnji, Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska udruga poslodavaca, uz prethodnu suglasnost Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, simboličkim su potpisivanjem dokumenta utvrdile Posebne uzance o građenju, sukladno poslovnim običajima i praksi u obveznim odnosima iz područja građenja i u suradnji sa strukovnim udruženjima iz područja graditeljstva.


Predstavljanje Posebnih uzanci o građenju

06.12.2021.

Hrvatska udruga poslodavaca i Hrvatska gospodarska komora, uz sudjelovanje gospodina Darka Horvata, ministra prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, organiziraju svečano predstavljanje novih uzanci o građenju.

vrh stranice