Kolektivni ugovor

Na inicijativu sindikata pokrenuti su granski kolektivni pregovori s ciljem usklađenja minimalnih plaća iz Kolektivnog ugovora ugostiteljstva (KUU) za 2023. godinu (nova minimalna plaća u RH za 2023. i iskazivanje iznosa u eurima).

Do završetka pregovora na snazi su iznosi minimalnih plaća iz članka 30. KUU:

- za 1. i 2. razred složenosti poslova automatizmom su od 1.1.2023. iznosi minimalnih osnovnih bruto plaća usklađeni s minimalnom plaćom RH i iznose 700 € (jer su bili manji od iznosa nove minimalne plaće).

za 3. i 4. razred na snazi su važeći iznosi minimalnih plaća iz KUU  (717 i 850 €)

 

Kako je od 1. lipnja 2022. na snazi Odluka ministra rada o proširenju primjene (NN 58/22) Kolektivnog ugovora ugostiteljstva (NN 50/22) isti su obvezni primjenjivati svi poduzetnici koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost.

Na tu smo temu u međuvremenu dobili i nekoliko upita te vam na znanje dostavljam Tumačenje zajedničkog tijela za tumačenje odredbi i praćenje primjene Kolektivnog ugovora ugostiteljstva od 13. srpnja 2022.: 

Kolektivni ugovor ugostiteljstva sukladno odredbama Članka 1. obvezuje poslodavce i radnike u ugostiteljskoj djelatnosti odnosno u djelatnosti koje se u Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti vode u razredu I pod brojem 55 = djelatnost pružanja usluga smještaja i pod brojem 56 pružanje usluga pripreme i usluživanja hrane i pića.

Člankom 2. stavkom 1. definirano je kako Kolektivni ugovor obvezuje sve članice ugovornih strana koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost.

Iz navedenih odredbi članka 1. i članka 2. KUU proizlazi kako Kolektivni ugovor ugostiteljstva obvezuje sve poslodavce koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost (u NKD-u djelatnosti razreda I pod brojem 55 i 56). Prema tome nije dovoljno da određeni poslodavac ima registriranu ugostiteljsku djelatnost, već ga KUU obvezuje ukoliko:

  1. Ima registriranu ugostiteljsku djelatnost (u Sudskom registru upisane djelatnosti iz NKD-a Razred I br. 55 i 56 - kao glavna ili sporedna djelatnost) i
  2. Obavlja ugostiteljsku djelatnost (ima zaposlene radnike u ugostiteljskoj djelatnosti).

Ministar rada je donio Odluku o proširenju primjene Dodatka I o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstva (KUU). Odluka je objavljena 3. svibnja 2019. u NN 45/2019, a stupa na snagu i primjenjuje se od 1. lipnja 2019. godine.

Ovime se Dodatak I Kolektivnog ugovora ugostiteljstva od 25. veljače 2019. (KOLEKTIVNI UGOVOR UGOSTITELJSTVA 2018.) i ugovoreno povećanje minimalnih bruto plaća od 5 % za temeljna ugostiteljska zanimanja proširuje se na sve poslodavce i radnike u Republici Hrvatskoj u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (područje I, odjeljci 55 i 56 NKD-a 2007).

HUP-UUT je zajedno s granskim sindikatima u novom postupku proširenja primjene kolektivnih ugovora postavila okvir za uređenje plaća i radnih odnosa s ciljem postizanja ujednačenih i viših standarda poslovanja u sektoru ugostiteljstva te s ciljem suzbijanja nelojalne konkurencije ugovorila sljedeće izmjene u uređenju najnižih osnovnih bruto plaća u ugostiteljskoj djelatnosti, na način da se mijenja članak 30. stavak 4. KUU i iste će iznositi:

GRUPA SLOŽENOSTI POSLOVA

TIPIČNI POSLOVI

Minimalna osnovna plaća BRUTO u kn

I

JEDNOSTAVNI POSLOVI

Pokazuje osnovno znanje. Potrebne osnovne vještine za obavljanje jednostavnih rutinskih poslova.

npr:   kao što su poslovi sobarice, nosača prtljage,  i drugi slični poslovi

3.750,00

II

MANJE ZAHTJEVNI POSLOVI

Pokazuje i koristi osnovno znanje na određenom području, koristi vještine za obavljanje zadataka. Pomoću jednostavnih sredstava za rad obavlja manje složene poslove.

npr: kao što su poslovi pomoćnog konobara, pomoćnog kuhara, pomoćnog recepcionara, pomoćnog slastičara i drugi slični poslovi 

4.100,00

III

ZAHTJEVNIJI POSLOVI

Primjenjuje znanje na određenom području, preuzima odgovornost za izvršenje zadataka uz ograničenu  samostalnost u radu.

npr:kao što su poslovi konobara, kuhar, slastičara, recepcionara i drugi slični poslovi

4.950,00


I predmetna Odluka o 
proširenju primjene kolektivnog ugovora ugostiteljstva rezultat je dugogodišnjeg kvalitetnog dijaloga socijalnih partnera i uvažavanja sektorskog dijaloga od strane Ministarstva rada. Naime, u ožujku 2018. HUP-Udruga ugostiteljstva i turizma i Sindikat turizma i usluga Hrvatske i Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije sklopili su Kolektivni ugovor ugostiteljstva koji je, među ostalim, donio značajnija povećanja najnižih osnovnih plaća za sva tipična ugostiteljska zanimanja (10 %).

Kroz predmetni Dodatak I Kolektivnog ugovora ugostiteljstva ugovorene su izmjene na tragu  tržišnih kretanja, potreba i trendova u ugostiteljskoj djelatnosti te su dodatno povećane minimalne plaće za 5 %, odnosno 9 % za razred 1 koliko iznosi nova minimalna plaća RH.  Ugovoreni novi iznosi najniže bruto osnovne plaće za tipična radna mjesta u ugostiteljskoj djelatnosti u iznosu od 4.950,00 kn za poslove konobara, kuhara, slastičara, recepcionara itd. Navedeni iznos predstavlja minimalnu osnovnu plaću na koju se dodatno obračunavaju dodaci za noćni rad, rad nedjeljom i blagdanom te prekovremeni rad prema kolektivnim ugovorom definiranim iznosima. S obzirom na različiti intenzitet poslovanja i specifičnost dnevnog i tjednog rasporeda radnog vremena za ugostitelje je pritom posebno važna mogućnost primjene preraspodjele u maksimalnom trajanju – 60 sati unutar 6 mjeseci i mogućnost korištenja skraćenog dnevnog odmora od 8 sati, a koje bez proširene primjene ne bi mogli koristiti ugostitelji koji nisu članovi HUP-a ili nemaju sklopljen kućni kolektivni ugovor.

 

vrh stranice