Koordinacije

Koordinacije se osnivaju radi zaštite specifičnih interesa članova. Koordinacije se bave pitanjima od zajedničkog interesa za obavljanje, unapređivanje i promoviranje neke djelatnosti unutar Udruge, te se osnivaju radi lakšeg rješavanja određene problematike i razmjene iskustava s određenog područja.
Koordinacija nebankarskih institucija na financijskom tržištu

U HUP-u je krajem 2014. g. osnovana Koordinacija nebankarskih institucija na financijskom tržištu koja okuplja sve institucije koje djeluju u financijskom okruženju kao što su predstavnici leasinga, factoringa, kreditne posrednike, kreditne unije, fondove i dr. srodne institucije koje čine značajni dio današnjeg financijskog tržišta. Osnivanje Koordinacije pokrenuto je na inicijativu samih članova iz ove djelatnosti s ciljem kvalitetnijeg organiziranja na tržištu, boljeg gospodarskog povezivanja s ostalim djelatnostima, ali i boljeg organiziranja unutar same grupacije što im omogućuje platforma HUP-a. Koordinacija je izabrala i predsjedništvo koje će u mandatu od jedne godine voditi: Igor Škrgatić predsjednik i dopredsjednice gđa Melita Marčeta (voditeljica Akademije Zagrebačke burze) i gđa Ana Pirija Benaković (predstavnica Hrvatske udruge kreditnih unija). Igor Škrgatić je ujedno dopredsjednik HUP-Udruge malih i srednjih poduzetnika te je zadnjih 10 godina karijere proveo na odgovornim pozicijama u financijskoj industriji, od leasing industrije, bankarstva, osiguranja, private equity-a do mikrofinanciranja.
Koordinacija će artikulirati stavove o svim zbivanjima na financijskom tržištu koja se tiču djelovanja pojedinih članova, a time i Koordinacije u cjelini. Uključit će se u procese stvaranja održivog okvira za razvoj institucija na financijskom tržištu i sudjelovati u radnim grupama prilikom izrade ili izmjene pojedinih propisa. Neki od najvažnijih ciljeva Koordinacije prepoznati su u iniciranju zajedničkih projekata od interesa za članove te jačanje suradnje sa mrežom članova udruženih u HUP u smislu razmjene iskustava, dobre prakse, pokretanje novih poslovnih odnosa i sudjelovanja u međunarodnim projektima. Kroz niz aktivnosti posebno pažnju dat će se važnosti uloge financijske pismenosti kroz kontinuiranu edukaciju građana, ali i poslovnih subjekata. Koordinacija će se uključiti u promociju financijske pismenosti i sve inicijative kojim se promiče financijska odgovornost od najranije dobi kroz formalno obrazovanje i cjeloživotno učenje. Koordinacija je otvorena za sve predstavnike koji djeluju u našem okruženju.
vrh stranice