Novi Kolketivni ugovor ugostiteljstva (potpisan 11.04.2022.)

Nakon pregovora sindikata i HUP Udruge ugostiteljstva i turizma 11. travnja 2022. potpisan je novi Kolektivni ugovor ugostiteljstva (KUU) koji se primjenjuje od 1. travnja 2022. do 31. prosinca 2023. (osim novih minimalnih bruto plaća koje se primjenjuju od 1. lipnja 2022.). Kontinuitet primjene granskog kolektivnog ugovora posebno je bitan zbog primjene preraspodjele onim članovima koji nemaju kućne kolektivne ugovore, a s povećanjem minimalnih plaća u ugostiteljskom sektoru učinjen je dodatni korak u smjeru unaprjeđenja uvjeta rada, stabilnosti uređenja radnih odnosa u ugostiteljskoj djelatnosti te ujednačavanju uvjeta poslovanja i suzbijanju nelojalne konkurencije.

Ovime se uspješno završeni pregovori sa sindikatima te slijedi objava KUU u Narodnim novinama i njegova evidencija pri Ministarstvu rada, a nakon toga pokretanje postupka za proširenu primjenu kako bi s odlukom ministra rada novi Kolektivni ugovor ugostiteljstva bio važeći za sve radnike i poslodavce u ugostiteljskoj djelatnosti (NKD 55 i 56 – razred I). Dok se ne donese navedena odluka prava i obveze iz KUU obvezuju potpisnike odnosno članove HUP Udruge ugostiteljstva i turizma. 

Potpisani tekst novog  kolektivnog ugovora je u prilogu, a u odnosu na dosadašnji tekst KUU razlika je samo u članku 30. (te prijelaznim i završnim odredbama – primjena i važenje KUU)

GRUPA SLOŽENOSTI POSLOVA

TIPIČNI POSLOVI

Min. bruto plaća bez dodataka 2022.

(primjena od 1.6.2022.)

I

JEDNOSTAVNI POSLOVI

Pokazuje osnovno znanje. Potrebne osnovne vještine za obavljanje jednostavnih rutinskih poslova.

npr:   čistačica, spremačica, servir, portir, nosač prtljage,  i drugi slični poslovi navedene razine složenosti

 

minimalna

plaća RH za 2022.

4.687,50

II

MANJE ZAHTJEVNI POSLOVI

Pokazuje i koristi osnovno znanje na određenom području, koristi vještine za obavljanje zadataka. Pomoću jednostavnih sredstava za rad obavlja manje složene poslove.

npr: sobarica, pomoćni konobar, pomoćni kuhar, pomoćni recepcionar, pomoćni slastičar i drugi slični pomoćni poslovi navedene razine složenosti

 

4.800,00 

 

III

ZAHTJEVNIJI POSLOVI

Primjenjuje znanje na određenom području, preuzima odgovornost za izvršenje zadataka uz ograničenu  samostalnost u radu.

 

npr: konobar, kuhar, slastičar, recepcionar i drugi slični poslovi navedene razine složenosti

 

5.400,00

 

IV

VRLO ZAHTJEVNI POSLOVI

Koristi specijalistička znanja za obavljanje složenih poslova samostalno. Potrebna kreativnost, osobne inicijative i profesionalizam uz stručno poznavanje područja rada.

 

npr: konobar specijalist, kuhar specijalist i drugi slični specijalistički poslovi navedene razine složenosti

6.400,00

 

vrh stranice