Program rada

Polazeći od važnosti mineralnih sirovina za razvoj ukupnog gospodarstva Republike Hrvatske, cijeneći potencijale proizvođača i potrebe tržišta te uvažavajući cjelokupnu problematiku sektora, Udruga industrije nemetala, građevinskog materijala i rudarstva Hrvatske određuje strateške smjernice djelovanja.

Opredjeljenje Udruge jest dugoročno planiranje u cilju stvaranja na duži rok predvidivog i poticajnog poslovnog okruženja kao podloge za stabilan gospodarski rast, socijalnu ravnotežu i održivi razvoj.

Programski prioriteti

1. pozicioniranje Udruge kao ravnopravnog partnera zakonodavcu u procesu pripreme i izrade zakonske regulative, osobito radi uskladbe nacionalne s pravnom regulativnom EU
2. jačanje suradnje s relevantnim tijelima državne vlasti te djelovanje kroz Gospodarsko - socijalno vijeće
3. promicanje načela održivog razvoja s naglaskom na ostvarenju gospodarskog rasta uz postizanje kvalitete društvenog života i trajno očuvanje okoliša
4. uspostavljanje suradnje i strateškog partnerstva sa strukovnim udrugama i stručnjacima iz područja od interesa.

Udruga industrije nemetala, građevinskog materijala i rudarstva u narednom razdoblju jačat će unutarnju strukturu i članstvo.
Udruga će provoditi aktivnosti usmjerene na oporavak sektora od posljedica krize uzrokovane koronavirusnom bolesti, unaprjeđenje uvjeta poslovanja i konkurentnosti članova kroz izmjenu zakonodavnog okvira te smanjenje administrativnih prepreka i troškova poslovanja.
Prioritet članova Udruge jest očuvanje konkurentnosti uz ispunjenje ciljeva dekarbonizacije i održiv razvoj sektora, kvalitetno zakonodavno uređenje istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina, zaštite okoliša i prirode, klime i zraka, gospodarenja otpadom, energetske obnove zgrada i obnove zgrada oštećenih potresom te izrada pripadajućih propisa i strateških dokumenata od interesa sektora.
Komunikacija će biti usmjerena prema Vladi Republike Hrvatske i nadležnim ministarstvima te europskim institucijama.
Udruga će interese članova prema donositeljima odluka zagovarati kroz Gospodarsko-socijalno vijeće, a prema javnosti putem medija.
Društveno odgovornim poslovanjem i ulaganjima članovi Udruge u okruženju u kojem djeluju osiguravaju održiv razvoj, dodanu vrijednost te kvalitetan suživot i suradnju s lokalnom zajednicom, uz očuvanje okoliša i zdravlja ljudi.
Udruga putem UN Global Compact mreže Hrvatska promiče načela održivog razvoja koja članovi svakodnevno primjenjuju u svom poslovanju.

Udruga promiče cjeloživotno učenje te uskladbu propisa i obrazovnog sustava s potrebama tržišta rada.
Po stručnim pitanjima Udruga će nastaviti suradnju sa srodnim granskim udrugama i partnerima.
Svakodnevno Udruga je servis članovima, kako po zajedničkim inicijativama, tako i po pojedinačnim upitima za asistenciju te njihove interese zastupa na nacionalnom nivou kanalima socijalnog dijaloga.
Aktivnosti Udruge usmjerene su na vlastiti razvoj te razvoj sektora unaprjeđenjem uvjeta poslovanja i konkurentnosti članova.
Interese članova na europskoj razini Udruga zagovara kanalima Hrvatske udruge poslodavaca.

vrh stranice