Program rada

U okolnostima značajnih promjena uvjeta poslovanja i trendova u medijskoj industriji te uvažavajući ulogu novinskih izdavača u vidu odgovorne društvene zadaće obavještavanja, edukacije i informiranja građana, potrebno je kroz razne mjere potpora osigurati novinskim izdavačima bolju poziciju u gospodarstvu i prikladnije uvjete poslovanja u ovoj djelatnosti. Stoga Udruga svoje djelovanje usmjerava na realizaciju mjera s kojima će se novinskim izdavačima osigurati stabilno poslovanje i održivi razvoj.

HUP Udruga novinskih izdavača kao ključna područja interesa izdvaja sljedeće programske prioritete:

1. Smanjenje stope PDV-a tiskovina izjednačavanje svih tiskovina s dnevnim novinama (nužno smanjiti stopu za periodiku s 13% na 5 % te se razmotriti mogućnosti uvođenja nulte stope PDV-a za sva tiskana informativna izdanja)

2. Usvajanje potpora tiskanim medijima s ciljem smanjenja troškova distribucije, prema modelu zakonskog ograničavanja ukupnog troška distribucije (20-25%) dok se razlika nadoknađuje distributeru, ili nekim drugim modelom (subvencioniranje troška proizvodnje/tiskanja).

3. Rješavanje problema inflacije tužbi prema medijima koje guše novinarske slobode i predstavljaju težak financijski udar na medije, kroz izmjene Zakona o medijima te uvođenje obaveznog mirenja, ograničavanje odšteta, uvođenje Vijeća za medije …

 4. Zaštita autorskih prava i osobnih podataka za digitalno izdavaštvo te praćenje implementacije EU direktiva na tom području.

5. U suradnji s HDS-ZAMP-om nastavak pregovora s press-clipping agencijama o izmjenama modela obračuna i naplate autorske naknade kako bi se isti razradio i dogovorio za 2019.g.

6. Jačanje pozicije novinskih izdavača i stvaranje prepoznatljivosti istih unutar medijske industrije uz istovremeno koordinaciju s elektroničkim medijima s ciljem definiranja zajedničkih i dodirnih točaka (Medijska strategija, Zakon o medijima, Vijeće …)

7. Osnažiti poziciju novinskih izdavača unutar resornog ministarstva i Ministarstva gospodarstva i ravnopravnu i jednaku poziciju kao i sve gospodarske djelatnosti pri državnim institucijama i tijelima Vlasti s ciljem omogućavanja primjerene pozicije novinskog izdavaštva u hrvatskom društvu i gospodarstvu.

Udruga novinskih izdavača HUP-a nastavlja aktivno zastupati interese svojih članova i inzistirati na jačoj podršci resornog ministarstva i relevantnih institucija, kako bi se pozitivno utjecalo na stanje medijskog tržišta u Hrvatskoj.
vrh stranice