Ured glavnog direktora

IRENA WEBER

Glavna direktorica 

Tel: +385 1 48 97 593

E-mail: glavni.direktor@hup.hr

 

MARIJANA GORETA

Voditeljica Ureda glavne direktorice

Voditeljica ljudskih resursa

Tel:  +385 1 4897 566

Mob: +385 91 6042 635

E-mail:  marijana.goreta@hup.hr

E-mail:  glavni.direktor@hup.hr

 

NINA MALIŠ

Stručna suradnica u Uredu glavne direktorice

Tel: +385 1 48 97 593

Mob: +385 91 6135 451

E-mail: nina.malis@hup.hr

E-mail: glavni.direktor@hup.hr

 

 

DARINKA BIONDIĆ

 

Stručna suradnica

Tel: +385 1 48 97 555

Mob: +385 91 4920 202

E-mail: darinka.biondic@hup.hr

 

JADRANKA ŠĆEVIĆ

 

domaćica

Tel: +385 1 48 97 559

Mob: +385 91 4920 227

E-mail:  jadranka.scevic@hup.hr

vrh stranice