Najave arhiva

Na ovoj stranici možete pogledati najave događanja Udruge nautičkog sektora iz proteklog perioda

Sjednica Izvršnog odbora Hrvatske udruge poslodavaca Udruge nautičkog sektora će se održati u

Splitu, u četvrtak, 12. travnja 2018. u prostoriji Press centra

Croatia Boat Show-a s početkom u 10:00 sati

Dnevni red

1. Utvrđivanje prisutnosti

2. Osvrt na situaciju sa Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama

3. Izvješće sa sastanka sa ministrom turizma oko boravišne pristojbe za nautičare

4. Razno

 

Hrvatska udruga poslodavaca – Udruga nautičkog sektora, povodom održavanja Zagrebačkog sajma nautike organizira okrugli stol na temu:

Novi Pomorski zakonik i Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama – utjecaj zakonskih promjena na nautički sektor”

koji će se održati u petak 23. veljače, od 10 do 12 sati u dvorani Brijuni na Zagrebačkom velesajmu

S prijedlogom zakonskih novina, koje će stupiti na snagu u ovoj godini, a s posebnim naglaskom na klasifikaciju luka nautičkog turizma, budući odnos marina, komunalnih i sportskih luka te općenito utjecaj na nautički sektor, upoznat će nas predstavnici Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture:

  • Boško Ercegovac, načelnik Sektora upravnih i stručno-tehničkih poslova
  • Nina Perko, načelnica Sektora upravljanja pomorskim dobrom, lučkim i koncesijskim sustavom
  • Lukša Čičovački, načelnik sektora za nadzor i upravljanje pomorskim prometom, traganje i spašavanje i zaštitu mora
  • Branimir Farkaš, načelnik Sektora pomorske plovidbe, pravnih, međunarodnih poslova i EU
  • Roko Vuletić, predsjednik HUP-Udruge nautičkog sektora, moderator okruglog stola 

Na okrugli stol pozvani su ugledni pravni eksperti koji se bave tematikom pomorskog dobra, predstavnici marina, čartera, lokalne samouprave, lučkih kapetanija te ostali zainteresirani dionici.

vrh stranice