Izvršni odbor

Izvršni odbor Udruge financijskog poslovanja:

(1) Izvršni odbor je kolektivno tijelo upravljanja svakodnevnim radom i poslovanjem Udruge.
(2) Izvršni odbor Udruge posebice je ovlašten:
a) imenovati i opozvati vještake i zastupnike,
b) nadzirati rad koordinacija Udruge,
c) odlučiti o isključenju s rada ili o drugoj industrijskoj akciji,
d) donositi odluke u svezi s kolektivnim pregovaranjem i mirnim rješavanjem sporova,
e) imenovati, savjetovati i nadzirati osobe ovlaštene za kolektivno pregovaranje i sklapanje kolektivnog ugovora, te verificirati rezultate pregovora,
f) prenijeti ovlast za sklapanje kolektivnog ugovora na Hrvatsku udrugu poslodavaca.
(3) Ako kolektivni pregovori i postupak mirnog rješavanja kolektivnih radnih sporova nisu uspjeli, odluku iz točke c) stavka 2. ovoga članka Izvršni odbor donosi samostalno, ili na prijedlog glavnog direktora HUP-a ili osoba iz točke e), stavka 2. ovog članka.
(4) Izvršni odbor Udruge rješava sva pitanja koja nisu stavljena u djelokrug kojem drugom tijelu Udruge.
 

U radu Izvršnog odbora sudjeluju predstavnici banka, osiguravajućih društava i drugih institucija.

Članovi IZVRŠNOG ODBORA :

1.     Dijana Bojčeta Markoja, direktorica Udruge društava za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravajućih društava, dopredsjednica - sukladno odluci Izvršnog odbora od 16. ožujka 2023. vodi Udrugu do Izborne Skupštine

2.     Hrvoje Pauković, direktor Hrvatskog ureda za osiguranje, dopredsjednik

3.     Zdenko Matak, član uprave Erste banke, član IO

4.     Tamara Perko, direktorica Hrvatske udruge banaka, član IO

5.     Božo Šaravanja, član uprave Wiener osiguranje, član IO

6.     Barbara Cerinski, dopredsjednica Hrvatske udruge agencija za naplatu potraživanja, članica IO

7.     Željka Pirija-Benaković, predsjednica Hrvatske udruge kreditnih unija, članica IO

8.     Ivana Gažić, predsjednica Uprave Zagrebačke burze, članica IO

9.     Janja Kulić, članica Upravnog vijeća Hrvatske revizorske komore, članica IO

10.  Emil Mihalina, predstavnik Agram grupe, član IO

Predstavnici Udruge financijskog poslovanja u Skupštini HUP-a su gđa Keserić iz RBA, g. Matak iz Erste banke, gđa Pirija Benaković iz HUKU, g. Pauković iz HUO, gđa Bojčeta Markoja iz UMFO, gđa Horvat Martinović iz Wiener osiguranja, gđa Gažić iz Zagrebačke burze te g. Mihalina iz Agram grupe.

  

vrh stranice