Tijela udruge

IZVRŠNI ODBOR UDRUGE NAUTIČKOG SEKTORA

Pičuljan, Romano, Brodogradnja Pičuljan, Rab - predsjednik

Čalić, Nevenka, Navela d.o.o. Pula - dopredsjednica

Čolić, Neven, Garmin Hrvatska d.o.o. Zagreb - dopredsjednik

Beg, Luciano, Marservis d.o.o. Kastelir

Baf, Damir, MCS Marine Claims Service d.o.o., Poreč

Cvitanić Herak, Jelena, Burza nautike, Rijeka

Knego, Mario, Euromarine d.o.o. Zagreb

Marjan, Dario, Nautika Centar Nava d.o.o. Split

Škifić, Hrvoje, Adriana Boats d.o.o. Rijeka

Topolovec, Marijan, Marina Punat d.o.o. Punat

Vuletić, Roko, NCP – Grupa d.o.o. Šibenik 

vrh stranice