HUP-Udruga prehrambene industrije i poljoprivrede

Naziv Udruge je Hrvatska udruga poslodavaca – Udruga prehrambene industrije i poljoprivrede (engl. Croatian Employers’ Association – Food Industry and Agriculture Association).
Sjedište Udruge je u Zagrebu, Radnička cesta 37a.

Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

Članstvo u Udruzi je dobrovoljno. Članom može postati poslodavac koji ima sjedište u RH te ima pretežito područje poslovanja u području djelatnosti Udruge, strani poslodavac koji u Republici Hrvatskoj ima podružnicu ili na drugi način obavlja svoju djelatnost na području Repubilke Hrvatske u skladu s važećim propisima te kao pridruženi član organizacija koja nema poduzetnički karakter ali želi postati član, a njeno članstvo je Udruzi korisno (kao instituti, zavodi I sl.). Počasni član može postati osoba koja se posebno istakla u području poljoprivrede i prehrambene proizvodnje.

Svrha i djelatnosti Udruge:

  • Udruga je samostalna i dobrovoljna granska udruga HUP-a, koja štiti i promiče prava i interese svojih članova, naročito na području: zaštite i promicanja poduzetničkih prava i sloboda, zaštite privatnog vlasništva, razvoja konkurentnosti i povoljne poduzetničke klime u području uređivanja uvjeta poslovanja, zastupanja interesa članova pri Vladi RH, Ministarstvima i drugim tijelima državne vlasti, te vlasti i tijelima lokalne uprave i samouprave.
  • Zastupa interese članova u odnosima sa sindikatima, kolektivno pregovara i sklapa kolektivne ugovore.
  • Udruga je socijalni partner i protuteža udrugama radnika u sklopu slobodnog gospodarskog i demokratskog društvenog sustava.
  • Inicira i organizira okupljanja radi zajedničkog tržišnog i poslovnog nastupanja te drugih pitanja važnih za gospodarski i socijalni položaj članica.
  • Potiče članice na izgradnju poticajnih odnosa s patnerima u zemlji i inozemstvu, potiče transfere naprednih znanja i tehnologija te osobito međunarodnu razmjenu iskustava.
  • Priprema i prikuplja informacije iz područja gospodarstva, politike i javne uprave od interesa za članove, sudjeluje u pripremi zakona i drugih propisa relevantnih za ostvarivanje gospodarskog i socijalnog položaja članova, vrši istraživanje tržišta iz područja djelatnosti članova, te izrađuje potrebne analize i pokazatelje.

Udruga se zalaže za tržišno poslovanje, uređene tržišne odnose i konkurentnu prehrambenu industriju i poljoprivredu.

  • 00:00

Konferencija Zelena tranzicije industrije: izazovi i prilike, 13-15h, Metalska jezgra Čakovec

Zelena tranzicija postaje ključni globalni trend koji temeljito mijenja način poslovanja, proizvodnje i razmišljanja. U svjetlu rastuće zabrinutosti za klimatske promjene i očuvanje okoliša, poduzeća se sve više moraju usmjeriti prema održivim praksama.

 

Pročitajte više
  • 00:00

SASTANAK HORIZONTALNE RADNE GRUPE – ZELENA ULAGANJA S KOMOROM INŽENJERA STROJARSTVA I INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE

20.3.2024. godine održan je sastanak Radne grupe za zelena ulaganja i predstavnika dvaju komora: Hrvatska komora inženjera elektrotehnike te Hrvatska komora inženjera strojarstva kako bi se raspravili aktualni izazovi.

Pročitajte više
  • 00:00

SASTANAK HORIZONTALNE RADNE GRUPE – ZELENA ULAGANJA S KOMOROM INŽENJERA STROJARSTVA I INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE

20.3.2024. godine održan je sastanak Radne grupe za zelena ulaganja i predstavnika dvaju komora: Hrvatska komora inženjera elektrotehnike te Hrvatska komora inženjera strojarstva kako bi se raspravili aktualni izazovi.

Pročitajte više
vrh stranice