Koordinacije

Koordinacija e-poslovanja
Koordinacija je osnovana radi ostvarivanja zajedničkog interesa za obavljanje, unapređivanje i promoviranje informatičke i komunikacijske djelatnosti, posebno na području e-poslovanja, te radi lakšeg i kvalitetnijeg rješavanja problematike i razmjene iskustava s navedenog područja.

Program rada Koordinacije očituje se u:
  • podizanju razine svjesnosti o mogućnostima e-poslovanja
  • zauzimanju stavova o svim zakonima i podzakonskim aktima koji utječu na djelatnost e-poslovanja
  • jačanju suradnje i utjecaja na relevantna tijela državne vlasti
  • uspostavljanje suradnje i strateškog partnerstva sa strukovnim udrugama u Hrvatskoj i inozemstvu iz područja interesa za Koordinaciju
vrh stranice