Aktualno

Očitovanje na prvi poduzetnički natječaj novog razdoblja (2021.-2027.)

13.11.2023.

„JAČANJE STRATEŠKIH PARTNERSTVA ZA INOVACIJE U PROCESU INDUSTRIJSKE TRANZICIJE“

HUP Udruga profesionalaca za fondove EU traži poticajnije uvjete za uključivanje mikro i malih poduzeća u regionalne projekte inovacija. Nedavno je objavljen je prvi natječaj Integriranog teritorijalnog programa s ciljem poticanja inovacija neophodnih za industrijsku tranziciju. Iako je natječaj u suštini dobro pripremljen, Udruga je uočila i reagirala na određene prepreke za prijavu malih poduzetnika. 

vrh stranice