HUP-Udruga grafičara i nakladnika

U HUP-u dana 17. 07. 2014. osnovana je nova Udruga grafičara i nakladnika koja će na jednom mjestu okupiti ključne tvrtke iz grafičke i nakladničke djelatnosti u RH. Osnivačka sjednica u prostorijama HUP-a u Zagrebu na kojem su održane temeljne točke vezane uz osnivanje 30-te granske udruge HUP-a.

Udruga je osnovana s ciljem kvalitetnijeg organiziranja na tržištu, zaštite prava i interesa tvrtki iz područja nakladničkog i tiskarskog poslovanja, ali i jače artikulacije interesa i problema djelatnosti pred relevantnim institucijama u Hrvatskoj i na razini EU. Tijekom sjednice usvojen je Statut Udruge kao temeljni akt Udruge te izabrano upravljačko tijelo Udruge. 
Kroz zajednički rad članova Udruge grafičara i nakladnika želi se aktivno sudjelovati u svim procesima kreiranja gospodarskih i sektorskih politika koje utječu na razvoj ovog tržišta što im omogućuje HUP kao najbolja platforma za promicanje interesa hrvatskih poslodavaca i poduzetnika.

Udruga nakladnika i grafičara je dobrovoljna i neovisna udruga poslodavaca koja štiti i promiče prava i interese svojih članova, osobito u području uređivanja uvjeta poslovanja, odnosa s tijelima državne vlasti i sindikatima, radnog i socijalnog te gospodarskog zakonodavstva, kolektivnog pregovaranja i sklapanja kolektivnih ugovora, radnih sporova te drugih pitanja važnih za gospodarski i socijalni položaj poslodavaca.

Udruga grafičara i nakladnika je dobrovoljna, neovisna i neprofitna udruga poslodavaca koja štiti i promiče prava i interese svojih članova te se osniva sa sljedećom svrhom:

- zastupa interese članova u području gospodarskog zakonodavstva,
- zastupa članove u odnosima s tijelima državne vlasti, tijelima područne (regionalne) i lokalne samouprave i sindikatima,
- štiti prava i interese članova u području radno-socijalnog zakonodavstva,
- zastupa članove u području kolektivnog pregovaranja i sklapanja kolektivnih ugovora te radnim sporovima,
- promovira poduzetnička prava i slobode,
- štiti privatno vlasništvo, razvoj i uređivanje boljih uvjeta poslovanja,
- promiče kulturne i nacionalne vrijednosti te uspostavlja sve oblike interkulturalne suradnje koje su u interesu članstva,
- uključuje se u druga pitanja važna za bolji gospodarski i socijalni položaj članova.

Članstvo u Udruzi je dobrovoljno.

Član Udruge može biti onaj poslodavac koji ima sjedište u Republici Hrvatskoj, čije je pretežita djelatnost grafička i nakladnička djelatnost. Član Udruge može biti i strani poslodavac koji u Republici Hrvatskoj ima podružnicu ili na drugi način obavlja svoju djelatnost na teritoriju Republike Hrvatske u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske.
  • 00:00

Prezentacija alata za procjenu klimatskih rizika ulaganja - CLIMATIG

Član HUP-a, tvrtka SENSUM, 17. siječnja 2024. godine održala je on-line predstavljanje alata za procjenu klimatskih rizika u kontekstu zelenih ulaganja. 

Pročitajte više
  • 00:00

Komentar Hrvatske udruge poslodavaca na objavu DZS-a o Indeksu potrošačkih cijena u prosincu 2023.

Godišnja stopa inflacije u prosincu bilježi pad na 4,5% sa 4,7% u studenom, prvenstveno zahvaljujući snažnom usporavanju inflacije prehrambenih proizvoda (6,3% nakon 7,4% u studenom). Pad cijena hrane očekivan je nakon pada proizvođačkih cijena nekih poljoprivrednih sirovina i proizvoda u EU te smanjenja domaće proizvođačke cijene hrane. Štoviše, značajnu ulogu igraju i pad cijena energenata te industrijskih neprehrambenih proizvoda bez energije. Inflacija cijena industrijskih proizvoda kontinuirano usporava kroz cijelu prošlu godinu uslijed pada uvozne inflacije zbog nižih razina cijena energenata i drugih sirovina na svjetskom tržištu u odnosu na prethodnu godinu, normaliziranih globalnih opskrbnih lanaca i nižih proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu.

Pročitajte više
  • 00:00

Izmjena gornje granice potpora male vrijednosti (de minimis) s 200.000 na 300.000 € u 3 godine

Europska komisija jučer (13.12. 2023.)  je usvojila dvije uredbe kojima se mijenjaju opća pravila za male iznose potpora (izmjene vrijede od 1. siječnja 2024. godine):

 

Pročitajte više
vrh stranice