Usluge za članove

LOBIRANJE

 • pokretanje inicijativa za rješavanje gospodarskih problema
 • zastupanje interesa članova HUP-a pred tijelima državne i lokalne vlasti te na razini međunarodnih i EU institucija
 • HUP je jedini reprezentativni predstavnik privatnog sektora u odnosima prema Vladi RH i sindikatima u Gospodarsko socijalnom vijeću (GSV) - utjecanje na donošenje i/ili izmjenu zakona i drugih propisa kroz Gospodarsko socijalno vijeće
 • sudjelovanje u konzultacijskim procesima i pružanje podrške u privlačenju sredstava EU za hrvatsko gospodarstvo
 • ukazivanje na zakonodavstvo koje nije u funkciji razvoja poduzetništva
 • javno zalaganje za provedbu mjera i politika za konkurentnije gospodarstvo 

BESPLATNA PRAVNA POMOĆ ČLANOVIMA U PODRUČJU RADNIH ODNOSA

 • pravni savjeti (telefonskim putem, pismeno, e-mail)
 • izrada pravnih akata iz područja radnog prava (ugovori, pravilnici, otkazi, odluke…)
 • zastupanje pred sudom u radnim sporovima
 • kolektivno pregovaranje sa sindikatima na razini tvrtke i grane (djelatnosti)
 • zaštita kod industrijskih akcija – štrajkova  

ISTICANJE INTERESA I PROBLEMA SEKTORA KROZ GRANSKE UDRUGE

 • komunikacija izazova i problema gospodarstva kroz 30 granskih udruga
 • promocija i zastupanje poduzetničkih interesa kroz tijela HUP-a i granskih udruga
 • kontinuirana komunikacija interesa Udruge prema Vladi Republike Hrvatske, ministarstvima i drugim tijelima državne vlasti 
 • pojedinačna pomoć članovima u rješavanju konkretnih problema u skladu s interesima sektora
 • aktivno sudjelovanje u radnim skupinama za izradu zakona i strategija, povjerenstvima GSV na nacionalnoj i županijskoj razini, upravnim vijećima državnih agencija i institucija i saborskim odborima
 • predlaganje novih zakonskih rješenja za reguliranje gospodarskih djelatnosti 

EU ZAKONODAVSTVO I POVEZANE TEME

 • pružanje savjetodavnih usluga i edukacijskih aktivnosti u korištenju europskih fondova i programa u RH
 • sudjelovanje i praćenje donošenja propisa vezano uz EU zakonodavstvo
 • sudjelovanje u odlučivanju kroz radna tijela na razini krovnih europskih
 • organizacija poslodavaca - dva europska socijalna partnera BUSINESSEUROPE i UEAPME te 10 sektorskih EU organizacija
 • lobiranje i zastupanje interesa gospodarstva RH u Europskog gospodarskom i socijalnom odboru (EGSO)

PROMOCIJA PODUZETNIŠTVA I INFORMIRANJE PODUZETNIKA I JAVNOSTI O AKTUALNOSTIMA U HRVATSKOM GOSPODARSTVU

 • tematski članci
 • predstavljanje uspješnih poduzetničkih priča
 • iniciranje medijskih kampanja za ukazivanje na pojedina pitanja u gospodarstvu
 • predstavljanje stavova o aktualnim gospodarskim temama kroz tiskovne konferencije
 • odnosi s tiskovnim i elektronskim medijima u zemlji i inozemstvu

EDUKACIJA I ORGANIZIRANJE DOGAĐANJA ZA ČLANOVE

 • okrugli stolovi o aktualnim problemima hrvatskoga gospodarstva
 • konferencije o važnim društvenim temama koji utječu na rad, konkurentnost i profitabilnost hrvatskog gospodarstva
 • Radni ručkovi s predstavnicima vlasti, gospodarstva, međunarodnih organizacija
 • Dan poduzetnika
 • konferencije,seminari i treninzi u suradnji s međunarodnim organizacijama

POSLOVNO POVEZIVANJE PODUZETNIKA

 • povezivanje sa poduzetnicima (B2B, gospodarske misije, projekti, studijska putovanja)
 • povezivanje sa sektorskim udruženjima iz EU
 • sudjelovanje u državnim izaslanstvima i gospodarskim misijama u inozemstvu 


vrh stranice