Program rada

Poticaj za osnivanje Udruge za energetiku u Hrvatskoj udruzi poslodavaca je formiranje središnjeg mjesta za koordinaciju stajališta i interesa gospodarstva iz područja energije te pravovremeno uključivanje u procese oblikovanja i donošenja zakonskog energetskog okvira prema donositeljima propisa i javnih politika.

Udruga će aktivnosti usmjeriti i ka stvaranju prilika za tvrtke koje žele ulagati i razvijati poslovanje u energetskoj djelatnosti i zelenom gospodarstvu, kao ključnog područja za investiranje u narednim godinama.
Udruga energetike će pokrivati tržište energentima, poslovanje u području proizvodnje i trgovine energijom uključujući regulatorni okvir derivata, plina, obnovljivih izvora energije, električne energije i kogeneracije te energetsku učinkovitost.

Područje djelovanja:
Pravovremeno uključivanje predstavnika gospodarstva u oblikovanje i donošenje zakonskog okvira koje će biti dugoročno, predvidivo i održivo:

  • Poticanje povoljne, provedive i učinkovite investicijske klime kroz konkretne prijedloge izmjena i mjera postojećeg zakonskog okvira
  • Suradnja s energetskim stručnjacima i institutima s ciljem osiguranja neovisne stručne podrške radu Udruge, kroz izradu stručnih studija i svjetodavnu djelatnost
  • Promicanje primjene energetske učinkovitosti, razmjena iskustava u projektima energetske učinkovitosti te praćenje mjera štednje na razini tvrtkiPravovremena i kontinuirana komunikacija sa svim nadležnim ministarstvima, tijelima i institucijama, posebice s Ministarstvom gospodarstva, Ministarstvom poljoprivrede i Ministarstvom financija, Ministarstvo zaštite okoliiša i prirode, Hrvatskom energetskom regulatornom agencijom (HERA), Hrvatskim operatorom tržišta energije (HROTE) i drugim tijelima uključenim u reguliranje tržišta energijom u RH
  • Kontinuirana edukacija o djelatnosti energetike s ciljem postizanja boljeg razumijevanja problema i prilika te mogućnosti zajedničke suradnje s nadležnim tijelima usljed nedovoljnog znanja i poznavanja materije
  • Objedinjavanje interesa velikih i malih tvrtki putem zajedničke energetske i gospodarske platforme
  • Razmjena iskustva i dobre prakse sa udruženjima i institucijama Europske unije s ciljem pružanja potpore gospodarskim zalaganjima na nacionalnoj razini

 

vrh stranice