Program rada


Udruga ugostiteljstva i turizma HUP-a predstavlja glas poslodavaca u turizmu i jedinog legitimnog i reprezentativnog socijalnog partnera Vlade RH i sindikata u sektoru turizma. Udruga ima ključnu ulogu u procesu donošenja svih relevantnih propisa te u fokusu svoga djelovanja ima poboljšanje ulagačke klime i uvjeta poslovanja s ciljem intenzivnijeg razvoja turizma u Hrvatskoj. Hrvatski turizam trenutno ostvaruje pozitivne trendove, ali uz primjereniju turističku politiku može dodatno valorizirati svoje potencijale i snažnije doprinijeti bržem i snažnijem rastu hrvatskog gospodarstva. No, na području poreznih i neporeznih davanja hrvatski turizam bilježi nisku konkurentnost u odnosu na Mediteran. Isto tako, stalne promjene poreznog i regulatornog okvira stvaraju nepovjerenje kod investitora. Povećanje stope PDV-a za ugostiteljstvo, manjak radne snage, moguće uvođenje poreza na nekretnine ili veće boravišne pristojbe mogu dodatno smanjiti konkurentnost te ograničiti potencijal turističkog sektora za daljnja ulaganja. Stoga ova područja i nadalje ostaju ključni izazovi kojima Udruga posvećuje svoje djelovanje s ciljem definiranja stabilnih uvjeta poslovanja i poboljšanja konkurentnosti hrvatskog turizma. 

Programski prioriteti

Ø  PDV na smještaj i ugostiteljske usluge

Prijedlog:  Izjednačiti stope PDV na smještaj i ugostiteljstvo na prosječnu razinu na Mediteranu: 10% na smještaj i ugostiteljske usluge. Pritom je porezno rasterećenje posebno važno kako bi se moglo dodatno ulagati u povećanje plaća turističkih radnika.

Ø  Zapošljavanje u turizmu i mjere za poboljšanje uvjeta rada u turizmu

Prijedlog: Intenzivirati mjere za povećanje dostupnosti radne snage u turizmu. Potrebne izmjene regulative i otklanjanje ograničenja u zapošljavanju:

-          Neoporezivi topli obrok, smještaj i prijevoz za sve radnike

-          rad učenika na praksi omogućiti i nakon 20 h (omogućiti rad maloljetnika do 22h),

-          razmotriti mogućnosti za definiranje poreznih poticaja investicija u objekte za smještaj radnika i općenito za veće investicije poslodavca u viši standard uvjeta rada;

-          pojednostavniti i izmijeniti model zapošljavanja stranaca (umjesto kvota urediti zapošljavanje stranaca na primjeru Slovenije) uz nužnu aktivniju ulogu i veći angažman HZZ-a,

-          sklapanje bilateralnih sporazuma o zapošljavanju stranih sezonskih radnika iz susjednih zemalja.

-          poticati i pojednostavniti provedbu instituta stalnog sezonca,

-          poticati programe stipendiranja obrazovanja za rad u turizmu

-          Poticati zapošljavanje mladih-oslobođenje plaćanja doprinosa na plaću u periodu od 5 godina – za zapošljavanje na neodređeno osoba do 40 g. starosti (sada do 30 g.)

-          unaprijediti sustav prekvalifikacija za rad u turizmu

-          razviti modele i promotivne kampanje s ciljem podizanja atraktivnosti sektora turizma za rad i školovanje…

Ø  Turističko zemljište

Prijedlog:  Učiniti Zakon provedivim u okviru zakonski definiranih uvjeta cijena i vremenskog perioda te Zakon učiniti razvojnim na način da se zaobiđe spor vlasništva RH/JLS, a da se jasno definiraju dugoročni uvjeti korištenja i gradnje na turističkom zemljištu.

Ø  Pomorsko dobro

Prijedlog: donijeti gospodarstvu primjereno pravno uređenje ovog instituta kroz konačno donošenje novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, kojim će se redefinirati  sustav izdavanja „koncesije na zahtjev“; pojednostaviti i ubrzati određivanje granice pomorskog dobra i dr.

Ø  Socijalni dijalog i pregovori o novom sadržaju Kolektivnog ugovora ugostiteljstva

Udruga će nastaviti aktivno sudjelovati u svim zakonodavnim procesima propisa relevantnih za turizam, kao i nastaviti sve aktivnosti s područja socijalnog dijaloga i suradnje sa sindikatima kroz cjelovito preuređenje granskog kolektivnog ugovora i dogovor daljnjih mjera za poboljšanje uvjeta rada i zapošljavanja u turizmu.

Jačanje konkurentnosti ključno je za hrvatski turizam kojeg u 2019.g. očekuju sve zahtjevniji tržišni izazovi. Procjena turističkog sektora je da će se hrvatski turizam u narednom periodu uslijed negativnih trendova: ekonomske migracije radne snage iz Hrvatske, visokih poreznih i neporeznih davanja u odnosu na konkurenciju i usporavanja rasta turističke potražnje suočiti sa smanjenjem ulaganja, povećanjem troškova i općenito usporavanjem rasta i razvoja. Da bi se zadržali pozitivni trendovi i omogućio kvalitetan razvojni iskorak važno je omogućiti stabilan poslovni okvir koji će osigurati daljnje investicije i povećati kvalitetu turističkih usluga. HUP Udruga ugostiteljstva i turizma se snažno zalaže za intenzivniju provedbu reformi koje su nužne za postizanje bolje poslovne klime. U fokusu stoga trebaju biti rasterećenje poslovanja (prvenstveno porezna-PDV) te pitanje nedostatka kvalitetne radne snage koja predstavlja najveće ograničenje za daljnji razvoj turizma. Za održavanje i povećanje investicija u turizmu pritom je izrazito važno kvalitetno riješiti pitanja uređenja turističkog zemljišta i pomorskog dobra. S obzirom na važnost turizma za ukupno gospodarstvo, zapošljavanje, investicije i rast BDP-a u izradi propisa i kod donošenja svih važnih odluka turizmu valja posvetiti posebnu pozornost te će Udruga nastaviti s aktivnostima zastupanja i promicanja interesa svojih članova u odnosima s Vladom, sindikatima i prema javnosti.

 

vrh stranice