Sklopljen Dodatak I Kolektivnog ugovora ugostiteljstva

Sklopljen Dodatak I Kolektivnog ugovora ugostiteljstva

UGOVORENE NOVE MINIMALNE PLAĆE U UGOSTITELJSTVU

Sklapanjem Dodatka I Kolektivnog ugovora ugostiteljstva (KUU iz travnja 2022.) završeni su granski pregovori HUP Udruge ugostiteljstva i turizma te Sindikata turizma i usluga Hrvatske i Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije pokrenuti krajem prošle godine s ciljem usklađenja minimalnih plaća iz KUU.

S Dodatkom I Kolektivnog ugovora ugostiteljstva ugovorene su:

1)    Povećanje minimalnih plaća u članku 30. na razini 11 i 6 % s primjenom od 1.5.2023.

GRUPA SLOŽENOSTI POSLOVA

TIPIČNI POSLOVI

Minimalna

BRUTO PLAĆA

u eurima bez dodataka

I

JEDNOSTAVNI POSLOVI

Pokazuje osnovno znanje. Potrebne osnovne vještine za obavljanje jednostavnih rutinskih poslova.

npr: čistačica, spremačica, servir, portir, nosač prtljage,  i drugi slični poslovi navedene razine složenosti

700,00

II

MANJE ZAHTJEVNI POSLOVI

Pokazuje i koristi osnovno znanje na određenom području, koristi vještine za obavljanje zadataka. Pomoću jednostavnih sredstava za rad obavlja manje složene poslove.

 

npr: sobarica, pomoćni konobar, pomoćni kuhar, pomoćni recepcionar, pomoćni slastičar i drugi slični pomoćni poslovi navedene razine složenosti

 

710,00

III

ZAHTJEVNIJI POSLOVI

Primjenjuje znanje na određenom području, preuzima odgovornost za izvršenje zadataka uz ograničenu  samostalnost u radu.

npr: konobar, kuhar, slastičar, recepcionar i drugi slični poslovi navedene razine složenosti

 

760,00

IV

VRLO ZAHTJEVNI POSLOVI

Koristi specijalistička znanja za obavljanje složenih poslova samostalno. Potrebna kreativnost, osobne inicijative i profesionalizam uz stručno poznavanje područja rada.

npr: konobar specijalist, kuhar specijalist i drugi slični specijalistički poslovi navedene razine složenosti

 

900,00

2)    Dopune KUU temeljem recentnih mišljenja Tijela za tumačenje KUU kojima se pojašnjavaju odredbe vezane uz staž radnika (ukupni) i pravo sindikalnih povjerenika na plaćeni dopust.

3)    Usklađenja sa Zakonom o radu vezano za povećanje dodatka za rad nedjeljom s 30 na 50 % i po pitanju mogućnosti sklapanja uzastopnih ugovora o radu na određeno vrijeme za obavljanje sezonskih poslova.

4)    U prijelazne i završne odredbe KUU dodaje se odredba s kojom se utvrđuje obveza početka pregovora o usklađenju minimalnih plaća iz KUU od rujna nadalje, odnosno odmah nakon i sukladno rezultatima glavne turističke sezone kako bi se dogovorile nove minimalne plaće.

Dodatak I KUU primjenjuje se na članove HUP Udruge ugostiteljstva i turizma od 26. travnja 2023. godine, a slijedi procedura objave Dodatka I u narodnim novinama te procedura donošenja Odluke ministra rada o proširenoj primjeni istoga na sve poslodavce koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost u Republici Hrvatskoj.

vrh stranice