Izvršni odbor

U skladu sa Statutom Udruge, Izvršni odbor je kolektivno tijelo upravljanja svakodnevnim radom i poslovanjem Udruge. Izvršni odbor Udruge posebice je ovlašten donositi program rada Udruge temeljem odluke Skupštine Udruge, nadzirati rad koordinacija Udruge, odlučiti o isključenju s rada ili o drugoj industrijskoj akciji, donositi odluke u svezi s kolektivnim pregovaranjem i mirnim rješavanjem sporova, te imenovati, savjetovati i nadzirati osobe ovlaštene za kolektivno pregovaranje i sklapanje kolektivnog ugovora te verificirati rezultate pregovora. Dužnost člana Izvršnog odbora je počasna.

Izvršni odbor za mandatno razdoblje 2021.-2025.:

Emanuel Kovačić, INA - predsjednik

Boris Miljavac, Siemens Energy - dopredsjednik

Tomislav Ćurković, EKO- dopredsjednik

Vladimir Sabo, E.ON- član

Dražen Jakšić, Energetski institut Hrvoje Požar - član

Nevenka Grbac, Termoplin- član

Ivo Čović, Končar obnovljivi izvori - član 

Ivana Ivančić, ENNA grupa - član


vrh stranice