Kolektivni ugovor

1. travnja 2024. Proširena primjena Kolektivnog ugovora za drvnu i papirnu industriju  zaključenog 11. prosinca 2023.  na sve poslodavce i radnike u Republici Hrvatskoj u djelatnosti prerađivačke industrije područje C, 16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala, odjeljak 17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira te odjeljak 31 Proizvodnja namještaja - Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007. 

OBJAVA: Odluka o proširenju primjene Kolektivnog ugovora za djelatnosti drvne i papirne industrije (nn.hr) 

 

12.01.2024. Kolektivni ugovor za djelatnost drvne i papirne industrije je objavljen u Narodnim novinama broj 5/2024.

OBJAVA: Narodne novine

 

11.12.2023. HUP–Udruga drvne i papirne industrije, kao jedini reprezentativni predstavnik poslodavaca u sektoru, i sedam sindikata, koji predstavljaju zaposlenike industrije, potpisali su Kolektivni ugovor za djelatnost drvne i papirne industrije, kojim se jamči zajednički nastup u cilju zaštite industrije i poboljšanja uvjeta rada, očuvanja radnih mjesta i podizanja konkurentnosti cijelog sektora.

DOKUMENT: KOLEKTIVNI UGOVOR

Kolektivni ugovor za djelatnost drvne i papirne industrije (NN123/08), kao i Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za djelatnost drvne i papirne industrije (NN96/13) otkazani su i prestali su važiti 28.listopada 2015.godine.

Dokument otkaz Kolektivnog ugovora - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava.

24.7.2013. godine objavljen je Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za djelatnost drvne i papirne industrije objavljen je u Narodnim novinama broj 96.

Narodne novine


07.06.2013.g pregovarački odbori HUP- Udruge drvne i papirne industrije i sindikata SDIPI i HUS-a potpisali su Kolektivni ugovor o Izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za djelatnost drvne i papirne industrije.

Sklopljenim Kolektivnim ugovorom definirano je da ukoliko sindikati i poslodavci na razini pojedinih poduzeća postignu sporazum, minimalna plaća može biti i niža, a sukladno članku 8. Zakona o minimalnoj plaći ( NN 39/13).

Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora pročitajte ovdje. 

 

HUP- Udruga drvne i papirne industrije, Samostalni sindikat drvne i papirne industrije, Hrvatska udruga sindikata hrane, tekstila i drva te Udruga radničkih sindikata potpisale su granski kolektivni ugovor za djelatnosti drvne i papirne industrije 2008.g. Tekst kolektivnog ugovora iz 2008.g. možete pronaći ovdje.

vrh stranice