Usluge za članove

Besplatna pravna pomoć članovima u području radnih odnosa

- savjeti pravnika (telefonski, e-mail…)
- izrada pravnih akata iz područja radnog prava (ugovori, pravilnici, otkazi, odluke…)
- zastupanje pred sudom u radnim sporovima
- kolektivno pregovaranje sa sindikatima na razini tvrtke i grane (djelatnosti)
- zaštita kod industrijskih akcija – štrajkova

Lobiranje

- zastupanje interesa članica pred tijelima državne i lokalne vlasti te EU
- utjecanje na donošenje i/ili izmjenu zakona i drugih propisa
- promicanje kvalitetnijeg zakonodavstva kroz sudjelovanje u konzultativnim procesima
- pružanje potpore u privlačenju sredstava EU

Artikulacija interesa i problema sektora kroz granske udruge

- komunikacija interesa udruge prema Vladi Republike Hrvatske, ministarstvima i drugim tijelima državne vlasti
- promocija i zastupanje poduzetničkih interesa kroz tijela HUP-a i granskih udruga
- pojedinačna pomoć članovima u rješavanju konkretnih problema u interesu sektora

Informiranje poduzetnika i javnosti o aktualnostima u hrvatskom gospodarstvu i promocija poduzetništva

- tematski članci u HUP-Novostima, elektroničkom biltenu
- predstavljanje uspješnih poduzetničkih priča
- iniciranje medijskih kampanja za ukazivanje na pojedina pitanja u gospodarstvu
- predstavljanje stavova o aktualnim gospodarskim temama kroz tiskovne konferencije
- interaktivne internetske stranice
- obavijesti članstvu preko direktne pošte
- odnosi s tiskovnim i elektronskim medijima u zemlji i inozemstvu

Organiziranje događanja za članove

- okrugli stolovi o aktualnim problemima hrvatskoga gospodarstva
- konferencije o važnim društvenim temama koje utječu na rad, konkurentnost i profitabilnost hrvatskog gospodarstva
- radni ručkovi s predstavnicima vlasti, gospodarstva, međunarodnih organizacija
- Dan poduzetnika
- konferencije, seminari i treninzi u suradnji s međunarodnim organizacijama

Poslovno povezivanje poduzetnika

- povezivanje sa poduzetnicima (B2B, gospodarske misije, projekti, studijska putovanja)
- član za člana – korištenja HUP društvene mreže za ponudu roba i usluga
- povezivanje sa sektorskim udruženjima iz EU
- sudjelovanje u državnim izaslanstvima i gospodarskim misijama u inozemstvu

Edukacija

- popusti za članice u programu usavršavanja managera – PUMA (cca 30%)
- popusti u edukativnim programima u primjeni zakonskih propisa (cca 30%) 

Mirenje

- izvansudsko rješavanje sporova bez administrativnih troškova za članice 

vrh stranice