O nama

Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) osnovana je 1993. godine kao dobrovoljna, neprofitna i neovisna udruga poslodavaca koja štiti i promiče prava i interese svojih članova. Osnovala ju je grupa uglednih hrvatskih gospodarstvenika koji su prepoznali snagu zajedničkog djelovanja te ulogu udruge poslodavaca u tripartitnim odnosima.

U ovoj  godini obilježavamo 30 godina od osnivanja HUP-a i ponosimo se što smo svih godina pouzdan i konstruktivan socijalni partner s jasnim fokusom na osiguravanje kvalitetnijeg poslovnog okruženja u Hrvatskoj.

Utemeljena na principu dobrovoljnog članstva i na načelima demokratskog zastupanja i očitovanja volje njezinih članova, udruga promiče poduzetnički duh i poduzetnička prava i slobode.

HUP od 1994. godine jedini reprezentativan predstavnik poslodavaca u Hrvatskoj temeljem kriterija utvrđenih Zakonom o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata, te sudjeluje u radu Gospodarsko-socijalnog vijeća na nacionalnoj razini kao najvišeg oblika tripartitinog socijalnog dijaloga u Republici Hrvatskoj. Vijeće je osnovano radi utvrđivanja, zaštite i promicanja gospodarskih i socijalnih prava poslodavaca i radnika, vođenja usklađene gospodarske, socijalne i razvojne politike, poticanja, sklapanja i primjene kolektivnih ugovora te njihovog usklađivanja s mjerama gospodarske, socijalne i razvojne politike.

HUP kao neovisni predstavnik poslodavaca, stupanjem na snagu Zakona o radu iz 1996. godine, dobiva legitimno pravo na kolektivno pregovaranje i sklapanje kolektivnih ugovora.

HUP je snažan i neovisan glas poslodavaca i poduzetnika. Osnivanjem regionalnih ureda u Rijeci, Osijeku, Splitu i Varaždinu organizirana je snažna mreža poduzetnika koja pokriva sve županije.

30 granskih udruga HUP-a zastupa specifične interese različitih gospodarskih grana.

Razvoj poduzetništva, investiranje, zapošljavanje i stvaranje dodane vrijednosti su ključni ciljevi HUP-a, a cilj nam je da postanu i središte interesa cijelog društva. Poduzetnici su ti koji zapošljavaju, stvaraju nova radna mjesta, stvaraju novu vrijednost, stvaraju bolje okruženje i preduvjete za rast životnog standarda svih građana.

U HUP-u smo definirali ključne reforme za desetljeće pred nama, a koje će  biti fokus naših aktivnosti i prioritet u socijalnom dijalogu.

10 HUP-ovih reformi za idućih 10 godina


1. Smanjiti porezni teret poduzetništvu rasterećenjem rada te smanjenjem i ukidanjem  parafiskalnih nameta. Izjednačiti oporezivanje svih oblika dohotka neovisno o izvoru prihoda, odnosno je li ostvaren kroz plaću,  turističkim najmom ili iz nekog drugog izvora.

2. Prilagoditi Zakon o radu stvarnim potrebama i okolnostima na tržištu rada i novim trendovima u radnim odnosima. Nedostatak radne snage akutni je ekonomski problem, koji će se bez kvalitetnih politika samo pojačavati.Temeljem strukturirane imigracijske strategije ublažiti nedostatak radne snage privlačeći kadrove iz drugih zemalja, ali i stvarajući pretpostavke za povratak iseljenika iz Hrvatske.

3. Reformirati sustave strukovnog i visokog obrazovanja kako bi kvalitetnije pratili potrebe i trendove razvoja gospodarstva. Sustav strukovnog obrazovanja osposobiti za brzu reakciju na potrebe tržišta kroz povećanje upisnih kvota i nove obrazovne smjerove.U sustavu visokog obrazovanja povećati efikasnost s naglaskom na studije budućnosti i usklađenost potreba tržišta i upisnih kvota.Danas je više od  13. 000 neupisanih mjesta na fakultetima i visokim školama, a čak 53 studijska programa bez ijednog studenta dok istovremeno raste broj zaposlenih na veleučilištima i sveučilištima. Studije bez upisanih studenata suspendirati ili u potpunosti ukinuti.

4. Ubrzati pravosudne procese informatizacijom sustava, racionalizacijom mreže sudova i donošenjem obvezujućih rokova za rješavanje sudskih predmeta.

5. Povećati efikasnost preraspodjele sredstava iz fondova EU u korist privatnih investicija te alocirati veća sredstva za zelenu tranziciju.

6. Iskoristiti investicijski potencijal obveznih mirovinskih fondova kroz povećanje stope izdvajanja u drugi mirovinski stup i liberalizaciju limita za ulaganje.

7. Povećati ukupnu efikasnost državnog sektora s naglaskom na optimiranju broja zaposlenih, uređivanju sustava i povećanju plaća u javnim i državnim službama uz jačanje kompetencija zaposlenih. Sukladno preporukama OECD-a povećati kvalitetu korporativnog upravljanja u javnim poduzećima.

8. Racionalizirati sustav lokalne samouprave i transformirati sustav u  efikasni servis poduzetnicima i lokalnoj zajednici. Financijski neodržive općine ukinuti.

9. Reformirati zdravstveni sustav u cilju efikasnijeg upravljanja javnim novcem iz zdravstvenih doprinosa kroz racionalizaciju mreže bolnica i sustava javne nabave. Definirati odnos privatnog i javnog zdravstva u korist povećanja dostupnosti zdravstvenih usluga te redefinirati institut bolovanja u cilju smanjenja troškova bolovanja na teret poslodavaca.

10. U sklopu reformi energetskog sektora, ukloniti prepreke ulaganjima i smanjiti administrativne postupke koji ograničavaju veće korištenje obnovljivih izvora energije u cilju povećanja njihova udjela na 45 posto.

  

Od 2012. godine HUP je sjedište UN inicijative Global Compact Hrvatska, promičući tako princip društveno odgovornog poslovanja među svojim članovima.


 

 

vrh stranice