EU udruge

Udruga malih i srednjih poduzetnika članica je UEAPME od 2007. godine, Europske konfederacije udruga malih i srednjih poduzetnika, sastavljene od 81 udruge, s 11 milijuna članova i predstavlja 50 milijuna ljudi. UEAPME značajna  je udruga zato što uz ostale tri udruge, ETUC, CEEP i BUSSINES EUROPE predstavlja četiri socijlna partnera na razini EU.
Zahvaljujući ovom članstvu Udruga malih i srednjih poduzetnika ima pristup najvažnijim informacijama s razine EU o problematici malog i srednjeg poduzetništva.
Udruga malih i srednjih poduzetnika u suradnji s UEAPME sudjelovala je u projektu PEGASE "Socijalni dijalog za mala i srednja poduzeća".
Cilj projekta bio je bolje razumijevanje procedura i procesa donošenja odluka u sklopu Europskog socijalnog dijaloga kao i povećanje kapaciteta za formuliranje interesa malih i mikro poduzetnika. Tijekom projekta pripremljeno je pet brošura o socijalnom dijalogu za mala i srednje poduzeća, prevedenih na nacionalne jezike uključenih zemalja i dostavljeno malim i srednjim poduzetnicima. U projekt je uključeno jedanaest udruga malih i srednjih poduzetnika iz devet zemalja (Belgija, Češka Republika, Estonija, Mađarska, Rumunjska, Poljska, Slovenija, Turska, Malta i Hrvatska). Projekt je trajao tijekom 2012. godine.

vrh stranice