Odjel granskih udruga

ANNY BRUSIĆ

 

direktorica HUP - Udruge malih i srednjih poduzetnika

Tel: +385 1 48 97 572

Mob: +385 91 511 3026

E-mail:  anny.brusic@hup.hr

ANA FALAK

 

direktorica granskih udruga:

HUP - Udruga kemijske industrije

HUP -Udruga tekstilne i kožne industrije 

HUP - Udruga prometa

Tel: +385 1 48 97 571

Mob: + 385 91 4920 826

E-mail: ana.falak@hup.hr

 

MARIJANA FILIPIĆ

 direktorica granskih udruga:

HUP -Udruge trgovine

HUP -Udruga grafičara i nakladnika

HUP -Udruge financijskog poslovanja

Tel: +385 1 48 97 554

Mob: + 385 91 4920 229

E-mail: marijana.filipic@hup.hr

 

 

MIRELA GUDAN

direktorica granskih udruga:

HUP- Udruge poslodavaca graditeljstva

HUP- Udruge developera

HUP- Udruge industrije nemetala, građevinskog materijala i rudarstva Hrvatske

Tel: +385 1 48 97 589

Mob: + 385 91 4920 232

E-mail:  mirela.gudan@hup.hr

 

 

VESNA IVIĆ ŠIMETIN

direktorica HUP-Udruge nautičkog sektora

Tel: +385 21 36 82 88

Mob: +385 91 4920 205

E-mail: vesna.simetin@hup.hr

 

NATALI KOMEN BUJAS

 

direktorica HUP- Udruge ugostiteljstva i turizma

Tel: +385 51 32 14 95

Mob: +385 91 4920 216

E-mail:  natali.komen@hup.hr

 

MAJA MALIĆ 

koordinacija granskih udruga

savjetnica pri HUP- Udruzi prehrambene industrije i poljoprivrede
savjetnica za OR i DOP

Tel: +385 1 48 97 583

Mob: + 385 91 4920 833

E-mail: maja.malic@hup.hr

 

JASMINKA MARTINOVIĆ

direktorica granskih udruga:

HUP -Udruga informatičke i komunikacijske djelatnosti

HUP - Udruga poslodavaca u obrazovanju 

Tel: +385 1 48 97 568

Mob: + 385 91 3814 673

E-mail: jasminka.martinovic@hup.hr

 

SANJA OSTROŠKI

direktorica granskih udruga:

HUP -Udruga metalne industrije

HUP -Udruga elektroindustrije

Tel: +385 42 352 034

Mob: +385 91 4920 234

E-mail: sanja.ostroski@hup.hr

 

PETRA SENTIĆ  

direktorica granskih udruga:

HUP -Udruge profesionalaca za fondove Europske unije

HUP -Udruge energetike

Tel: +385 1 48 97 564

Mob: + 385 91 4920 225

E-mail: petra.sentic@hup.hr

 

ROSANDA ŠIKIĆ

voditeljica HUP – Udruge geodetsko-geoinformatičke struke

savjetnica za HUP – Udrugu informatičke i komunikacijske djelatnosti i HUP – Udrugu obrazovanja

E-mail: rosanda.sikic@hup.hr

 

ZDRAVKO URBAN

direktor granskih udruga: 

HUP -Udruge drvne i papirne industrije

HUP -Udruge humanitarnog razminiranja

HUP -Udruga poslodavaca u šumarstvu, lovstvu i pratećim djelatnostima

Tel: +385 1 4897 594

Mob: +385 91 4920 828

E-mail: zdravko.urban@hup.hr

 

NUŠA ŽUNEC

direktorica granskih udruga:

HUP -Udruge zdravstvene njege, rehabilitacije i socijalne skrbi

HUP -Udruge ljekarnika

HUP -Udruge liječnika poslodavaca u ugovornom odnosu

HUP -Udruge privatnih poliklinika, bolnica, lječilišta i ustanova za zdravstvenu skrb

HUP -Udruge geodetsko-geoinformatičke struke

Tel:+385 1 48 97 586 

Mob: + 385 99 821 4438

E-mail: nusa.zunec@hup.hr

 

ŠTEFICA FRANČINA

 stručna suradnica u granskim udrugama

Tel: +385 1 4897 577

Mob: +385 91 4920 210

E-mail: stefica.francina@hup.hr

 

DUBRAVKA OREŠKOVIĆ

stručna suradnica u granskim udrugama

Tel: +385 1 4897 563

Mob: '+385 91 4920 224

E-mail: dubravka.oreskovic@hup.hr

 

vrh stranice