Dokumenti Udruge

Temeljem članka 233. Zakona o radu (Narodne novine broj 93/14) Skupština Hrvatske udruge poslodavaca - Udruge nautičkog sektora na skupštini održanoj u Splitu dana 6.04.2017. donijela je slijedeći

 

S T A T U T

HRVATSKE UDRUGE POSLODAVACA

UDRUGE NAUTIČKOG SEKTORA

vrh stranice