HUP-Udruga proizvođača lijekova

HUP- Udruga proizvođača lijekova osnovana je 31. ožujka 2009., okuplja proizvođače generičkih i biosličnih lijekova i osnovana je kao dobrovoljna, neovisna i neprofitna udruga poslodavaca koja štiti i promiče prava interese svojih članova koji su organizirani i posluju u Republici Hrvatskoj u skladu sa važećim propisima.

Mirela Gudan

Misija Udruge je poticanje i promocija tehnološkog i ekonomskog razvoja farmaceutske industrije u Republici Hrvatskoj razvijanjem i stavljanjem u promet efikasnih i dostupnih lijekova radi poboljšanja kvalitete zdravlja ljudi i kvalitete zdravstvene zaštite, općenito. Udruga je tradicionalno važan izvozni čimbenik i već dugi niz godina posluje prema najvišim europskim i svjetskim standardima. Članice Udruge zapošljavaju preko 4500 radnika i daju značajan doprinos ukupnoj pozitivnoj gospodarskoj bilanci RH.

Članstvo u Udruzi je dobrovoljno. Članom može postati poslodavac koji ima sjedište u RH te ima pretežito područje poslovanja u području djelatnosti Udruge, strani poslodavac koji u Republici Hrvatskoj ima podružnicu ili na drugi način obavlja svoju djelatnost na području Repubilke Hrvatske u skladu s važećim propisima te kao pridruženi član organizacija koja nema poduzetnički karakter ali želi postati član a njeno članstvo je Udruzi korisno (kao instituti, zavodi i sl.). Počasni član može postati osoba koja se posebno istakla u području djelovanja Udruge i time doprinijela ostvarivanju ciljeva Udruge.

Svrha i djelatnosti Udruge

Udruga je samostalna i dobrovoljna granska udruga HUP-a, koja štiti i promiče prava i interese svojih članova, a naročito na području zaštite i promicanja poduzetničkih prava i sloboda, zaštite privatnog vlasništva, razvoja konkurentnosti i povoljne poduzetničke klime te u području uređivanja uvjeta poslovanja

Zastupa interese domaćih proizvođača lijekova pred Vladom RH, Ministarstvima i drugim tijelima državne vlasti, te vlasti i tijelima lokalne uprave i samouprave.

Sudjeluje u pripremi zakona i drugih propisa relevantnih za ostvarivanje gospodarskog i socijalnog položaja članova.

Priprema i prikuplja informacije iz područja politike, javne uprave i gospodarstva od interesa za članove, te izrađuje potrebne analize i pokazatelje.

Potiče na okupljanje radi zajedničkog tržišnog i poslovnog nastupanja i rješavanja drugih pitanja važnih za gospodarski i socijalni položaj članica.

Inicira i organizira uspostavljanje poslovnih kontakata članova međusobno, a osobito potiče razvoj poslovne suradnje između članica i razmjenu iskustava s partnerima u zemlji i inozemstvu.

Zastupa interese članova u odnosima sa sindikatima, kolektivno pregovara i sklapa kolektivne ugovore.

Udruga je socijalni partner i protuteža udrugama radnika u sklopu slobodnog gospodarskog i demokratskog društvenog sustava.

Udruga se zalaže za povećanje kvalitete življenja građana te potiče i razvija poštovanje primjene etičkih načela struke.

  • 00:00

Konferencija Zelena tranzicije industrije: izazovi i prilike, 13-15h, Metalska jezgra Čakovec

Zelena tranzicija postaje ključni globalni trend koji temeljito mijenja način poslovanja, proizvodnje i razmišljanja. U svjetlu rastuće zabrinutosti za klimatske promjene i očuvanje okoliša, poduzeća se sve više moraju usmjeriti prema održivim praksama.

 

Pročitajte više
  • 00:00

SASTANAK HORIZONTALNE RADNE GRUPE – ZELENA ULAGANJA S KOMOROM INŽENJERA STROJARSTVA I INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE

20.3.2024. godine održan je sastanak Radne grupe za zelena ulaganja i predstavnika dvaju komora: Hrvatska komora inženjera elektrotehnike te Hrvatska komora inženjera strojarstva kako bi se raspravili aktualni izazovi.

Pročitajte više
  • 00:00

SASTANAK HORIZONTALNE RADNE GRUPE – ZELENA ULAGANJA S KOMOROM INŽENJERA STROJARSTVA I INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE

20.3.2024. godine održan je sastanak Radne grupe za zelena ulaganja i predstavnika dvaju komora: Hrvatska komora inženjera elektrotehnike te Hrvatska komora inženjera strojarstva kako bi se raspravili aktualni izazovi.

Pročitajte više
vrh stranice