HUP-Udruga proizvođača lijekova

HUP- Udruga proizvođača lijekova osnovana je 31. ožujka 2009., okuplja proizvođače generičkih i biosličnih lijekova i osnovana je kao dobrovoljna, neovisna i neprofitna udruga poslodavaca koja štiti i promiče prava interese svojih članova koji su organizirani i posluju u Republici Hrvatskoj u skladu sa važećim propisima.

Milka Kosanović

direktorica odnosa s članstvom HUP-a

Misija Udruge je poticanje i promocija tehnološkog i ekonomskog razvoja farmaceutske industrije u Republici Hrvatskoj razvijanjem i stavljanjem u promet efikasnih i dostupnih lijekova radi poboljšanja kvalitete zdravlja ljudi i kvalitete zdravstvene zaštite, općenito. Udruga je tradicionalno važan izvozni čimbenik i već dugi niz godina posluje prema najvišim europskim i svjetskim standardima. Članice Udruge zapošljavaju preko 4500 radnika i daju značajan doprinos ukupnoj pozitivnoj gospodarskoj bilanci RH.

Članstvo u Udruzi je dobrovoljno. Članom može postati poslodavac koji ima sjedište u RH te ima pretežito područje poslovanja u području djelatnosti Udruge, strani poslodavac koji u Republici Hrvatskoj ima podružnicu ili na drugi način obavlja svoju djelatnost na području Repubilke Hrvatske u skladu s važećim propisima te kao pridruženi član organizacija koja nema poduzetnički karakter ali želi postati član a njeno članstvo je Udruzi korisno (kao instituti, zavodi i sl.). Počasni član može postati osoba koja se posebno istakla u području djelovanja Udruge i time doprinijela ostvarivanju ciljeva Udruge.

Svrha i djelatnosti Udruge

Udruga je samostalna i dobrovoljna granska udruga HUP-a, koja štiti i promiče prava i interese svojih članova, a naročito na području zaštite i promicanja poduzetničkih prava i sloboda, zaštite privatnog vlasništva, razvoja konkurentnosti i povoljne poduzetničke klime te u području uređivanja uvjeta poslovanja

Zastupa interese domaćih proizvođača lijekova pred Vladom RH, Ministarstvima i drugim tijelima državne vlasti, te vlasti i tijelima lokalne uprave i samouprave.

Sudjeluje u pripremi zakona i drugih propisa relevantnih za ostvarivanje gospodarskog i socijalnog položaja članova.

Priprema i prikuplja informacije iz područja politike, javne uprave i gospodarstva od interesa za članove, te izrađuje potrebne analize i pokazatelje.

Potiče na okupljanje radi zajedničkog tržišnog i poslovnog nastupanja i rješavanja drugih pitanja važnih za gospodarski i socijalni položaj članica.

Inicira i organizira uspostavljanje poslovnih kontakata članova međusobno, a osobito potiče razvoj poslovne suradnje između članica i razmjenu iskustava s partnerima u zemlji i inozemstvu.

Zastupa interese članova u odnosima sa sindikatima, kolektivno pregovara i sklapa kolektivne ugovore.

Udruga je socijalni partner i protuteža udrugama radnika u sklopu slobodnog gospodarskog i demokratskog društvenog sustava.

Udruga se zalaže za povećanje kvalitete življenja građana te potiče i razvija poštovanje primjene etičkih načela struke.

  • 00:00

Prezentacija alata za procjenu klimatskih rizika ulaganja - CLIMATIG

Član HUP-a, tvrtka SENSUM, 17. siječnja 2024. godine održala je on-line predstavljanje alata za procjenu klimatskih rizika u kontekstu zelenih ulaganja. 

Pročitajte više
  • 00:00

Komentar Hrvatske udruge poslodavaca na objavu DZS-a o Indeksu potrošačkih cijena u prosincu 2023.

Godišnja stopa inflacije u prosincu bilježi pad na 4,5% sa 4,7% u studenom, prvenstveno zahvaljujući snažnom usporavanju inflacije prehrambenih proizvoda (6,3% nakon 7,4% u studenom). Pad cijena hrane očekivan je nakon pada proizvođačkih cijena nekih poljoprivrednih sirovina i proizvoda u EU te smanjenja domaće proizvođačke cijene hrane. Štoviše, značajnu ulogu igraju i pad cijena energenata te industrijskih neprehrambenih proizvoda bez energije. Inflacija cijena industrijskih proizvoda kontinuirano usporava kroz cijelu prošlu godinu uslijed pada uvozne inflacije zbog nižih razina cijena energenata i drugih sirovina na svjetskom tržištu u odnosu na prethodnu godinu, normaliziranih globalnih opskrbnih lanaca i nižih proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu.

Pročitajte više
  • 00:00

Izmjena gornje granice potpora male vrijednosti (de minimis) s 200.000 na 300.000 € u 3 godine

Europska komisija jučer (13.12. 2023.)  je usvojila dvije uredbe kojima se mijenjaju opća pravila za male iznose potpora (izmjene vrijede od 1. siječnja 2024. godine):

 

Pročitajte više
vrh stranice