Koordinacije

Sukladno Članku 39. Statuta HUP-Udruge prehrambene industrije i poljoprivrede, a radi zaštite specifičnih interesa , članovi Udruge mogu osnovati Koordinacije. Koordinacije se bave pitanjima od zajedničkog interesa za obavljanje, unapređivanje i promoviranje neke djelatnosti unutar Udruge, te se osnivaju radi lakšeg rješavanja određene problematike i razmjene iskustava s određenog područja. Koordinacija dostavlja prijedloge, zaključke i mišljenja drugim tijelima Udruge , a može nastupati i prema vani putem za to ovlaštenih osoba Udruge ili Hrvatske udruge poslodavaca.
Koordinaciju čini najmanje 5 članova Udruge. Izvješće o osnivanju Koordinacije dostavlja se Izvršnom odboru Udruge. Radom Koordinacije rukovodi voditelj kojeg između sebe biraju članovi Koordinacije.

Unutar HUP-udruge prehrambene industrije i poljoprivrede osnovane su četiri Koordinacije:
HUP-Koordinacija industrije medicinske prehrane, HUP-Koordinacija hrane i pića, HUP-Koordinacija proizvođača, trgovaca i distributera jakih alkoholnih pića te HUP-Koordinacija proizvođača, prerađivača i distributera kave. 

KOORDINACIJA INDUSTRIJE MEDICINSKE PREHRANE

U ožujku 2012. godine osnovana je Koordinacija industrije medicinske prehrane za čiju je predsjednicu odabrana gđa Sanja Matić iz Abbott laboratories.

Članice KIMP proizvode i distribuiraju pripravke medicinske prehrane te pružaju komplementarne usluge, u cilju poboljšanja ishoda liječenja bolesnika specijaliziranim i inovativnim nutritivnim intervencijama.

Ciljevi KIMP:

• prijenos znanstvenih istraživanja u kliničku praksu
• aktivno sudjelovanje u radu nacionalnih regulatornih i znanstvenih tijela
• sudjelovanje u stvaranju regulatornog i zakonodavnog okvira u cilju poboljšanje i osiguravanje dostupnosti zdravstvene skrbi koja uključuje medicinsku prehranu i zadovoljava nutritivne potrebe bolesnika sukladno uvriježenoj europskoj praksi.

Područje djelovanja:

• Područja od posebnog značaja za industriju medicinske prehrane, u suradnji sa nacionalnim, regionalnim i internacionalnim udruženjima.
• Zastupanje interesa industrije medicinske prehrane prema internacionalnim institucijama i organizacijama kao što su World Health Organization (WHO), Food and Agriculture Organization of the UN (FAO) te Codex Alimentarius Commission i UNICEF-a.
• Promoviranje visokih etičkih standarda i kodeksa ponašanja unutar ove grane industrije.
• Pružanje visokokvalitetnih inovativnih proizvoda i usluga u cilju trajnog unapređenja zdravstvene skrbi bolesnika, provođenje edukacije zdravstvenih djelatnika i osiguravanje dostupnosti enteralnih pripravaka unutar sustava zdravstvenog osiguranja.KOORDINACIJA HRANE I PIĆA

Osnovana je 19. svibnja 2014. godine na inicijativu nekoliko članica HUP-UPIIP-a, a čine je slijedeće tvrtke: Nestlé Adriatic d.o.o., Coca Cola HBC Hrvatska d.o.o., Coca Cola Adria d.o.o., Badel 1862 d.d., Fami d.o.o., Podravka d.d., Zagrebačka pivovara d.o.o., Zvijezda d.d., Jamnica d.d. te Pik Vinkovci d.d. U budući rad Koordinacije će se uključiti sve zainteresirane tvrtke članice HUP-a.

Otvorena pitanja koja su ključna za osnivače Koordinacije su: visoko financijsko opterećenje industrije poreznim i neporeznim nametima; problemi u poslovanju s tzv. trećim zemljama; označavanje zemlje podrijetla na pakiranju u skladu s tekstom Uredbe 1169/2011; prehrambeni profili i semafori; označavanje prodaje na daljinu; označavanje nepretpakirane hrane u skladu s tekstom Uredbe 1169/2011; upoznavanje s temeljnim principima samoregulacije prehrambenog sektora u EU; prehrambena strategija EU.

Koordinacija se bavi relevantnim problemima industrije s ključnim ciljevima: sudjelovanje i aktivno članstvo u povjerenstvima Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva gospodarstva te Ministarstva zdravlja kako bi sudjelovali u oblikovanju stavova u pitanjima ključnim za industriju, sudjelovanje u politikama okoliša i energiju, zaštitu potrošača i međunarodne trgovine. Trenutno primarni stavovi industrije su analiza regulative te uključivanje članova u zakonodavne aktivnosti (donošenje i očitovanja na zakone, izrade akata, dopune propisa i ostalo) te informiranje članova i promocija industrije – predstavljanje industrije kroz jedan glas.

Za predsjednicu Koordinacije izabrana je Olivera Međugorac, direktorica korporativnih komunikacija Nestle Hrvatska.

 

KOORDINACIJA PROIZVOĐAČA, TRGOVACA I DISTRIBUTERA JAKIH ALKOHOLNIH PIĆA

Dana 18. travnja 2018. godine osnovana je Koordinacija proizvođača, trgovaca i distributera jakih alkoholnih pića. Koordinaciju čine tvrtke članice: Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o., Badel 1862 d.d., Diageo Croatia d.o.o., Pernod Ricard d.o.o., PPD Croatia d.o.o., G3 Spirits d.o.o. i Stock d.o.o. Za predsjednika Koordinacije izabran je Zoran Maksić (Diageo Croatia), a za dopredsjednike su izabrani Matjaž Toplak (Pernod Ricard) i Mirjana Brlečić Bujanić (Coca-Cola HBC). 

Koordinacija je osnovana iz potrebe tvrtki za ujedinjavanjem sa svrhom promicanja zajedničkih interesa i djelovanja na: područjima izmjena zakonskih odredaba koje se odnose na alkoholne proizvode; u svrhu promicanja odgovornog ponašanja potrošača pri konzumaciji alkohola; promicanja tradicionalnih domaćih i međunarodnih proizvoda, smanjenja crnog tržišta alkoholnim pićima te drugim pratećim aktivnostima. 

Naglašava se i važnost ujedinjenja i snage industrije da djeluje zajednički u dobrim i kvalitetnim odnosima. Koordinacija je odlična prilika za suradnju i pojednostavljenje poslovanja domaćih i europskih tvrtki na oba tržišta na čemu će se aktivnosti za i bazirati.

 

KOORDINACIJA PROIZVOĐAČA, PRERAĐIVAČA I TRGOVACA KAVE

U Zagrebu je 12. prosinca 2019. osnovana Koordinacija proizvođača, prerađivača i distributera kave. Koordinaciju čine vrtke članice: Franck d.d., Nestlé Adriatic d.o.o., Atlantic grupa d.d., Arabesca d.o.o., Anamarija Company d.o.o., Franja d.o.o. i Coca-Cola HBC Hrvatska. 

Za predsjednika Koordinacije izabran je Josip Budimir, savjetnik Uprave Francka d.d, a za dopredsjednika Laurentiu Dimitriu, generalni direktor Nestlé za Hrvatsku, BiH i Sloveniju. Koordinacija je osnovana s ciljem stvaranja snažnije suradnje s relevantnim institucijama i daljnjeg unapređenja i podizanja kvalitete poslovanja industrije proizvodnje, distribucije i prerade kave. 

Baviti će se relevantnim pitanjima i izazovima vezanim uz industriju proizvodnje, prerade i distribucije kave s ciljem da se zajedničkim naporima i konstruktivnim dijalogom s nadležnim institucijama utječe na procese odlučivanja i kvalitetno oblikovanje politika koje će osigurati daljnji održiv razvoj tržišta i inovacija u sektoru kave. Ovo je posebice važno u kontekstu osiguravanja većih potencijala za investicije, omogućavanja boljih uvjeta poslovanja i jačanja konkurentnosti domaćeg sektora kave u odnosu na regiju, ali i većinu zemalja EU, koje kavu trošarinski ne svrstavaju u kategoriju luksuznih proizvoda. Koordinacija će nastupati kao jedinstveni glas industrije kroz uključivanje članova u zakonodavne aktivnosti te edukaciju i aktivno informiranje javnosti i potrošača. 

Neki od ciljeva na koje će se novoosnovana Koordinacija posebno fokusirati su: održivi razvoj industrije i tržišta kave u Hrvatskoj, njegovanje tradicijskih vrijednosti kave uz dostupnost inovativnih proizvoda hrvatskim potrošačima, edukacija javnosti o benefitima odgovorne konzumacije kave te promjena statusa kave kao luksuznog proizvoda i ukidanje njezinog visokog poreznog opterećenja. 

 

 

vrh stranice