Statut i Program rada

Na temelju članaka 43. i 59. Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 41/01-pročišćeni tekst), te članka 166. Zakona o radu ("Narodne novine" broj 149/09, 61/11, 82/12, 73/13), Skupština Hrvatske udruge poslodavaca Udruge elektroindustrije na sjednici održanoj u Zagrebu, dana 2. srpnja 2020. donijela je Izmjene i dopune Statuta.

STATUT

 Program rada
Udruga elektroindustrije je dobrovoljna i neovisna udruga poslodavaca koja štiti i promiče prava i interese svojih članova osobito u području uređivanja uvjeta poslovanja, odnosa s tijelima državne vlasti, sindikatima, radnog i socijalnog te gospodarskog zakonodavstva, kolektivnog pregovaranja i sklapanja kolektivnih ugovora, radnih sporova, te drugih pitanja važnih za gospodarski i socijalni položaj poslodavaca.

U svojem djelovanju Udruga promiče ideje slobode poduzetništva i socijalne pravde.

Udruga je nužni socijalni partner i protuteža udrugama radnika u sklopu slobodnog gospodarskog i demokratskog društvenog sustava.

Djelatnosti Udruge:
• praćenja i izučavanja gospodarskih tokova u djelatnosti,
• programe i projekte obrazovanja, osposobljavanja,
• zajedničkog tržišnog i poslovnog nastupanja,
• okupljanja radi razvoja i promicanja odnosa u poslovanju i posredovanju na financijskom tržištu, izražavanja posebnosti interesa privatnog vlasništva,
• razvoja i poticanja poštovanja primjene etičkih načela struke,
• poticanja suradnje s drugim strukovnim organizacijama,
• zastupanja interesa članova pri Vladi, Ministarstvima i i drugim tijelima državne vlasti,
• uključivanje putem zakonom dozvoljenih postupaka i razvojem suradnje s nadležnim tijelima u postupcima donošenja zakonskih i podzakonskih akata u svezi s djelatnošću, te drugih djelatnosti od interesa za svoje članove.

Udruga kolektivno pregovara s udrugama radnika, te sudjeluje u sklapanju kolektivnih ugovora kojima se uređuju pitanja iz radnih odnosa i u svezi s radnim odnosima.
Udruga osigurava savjetodavnu i drugu pomoć svojim članovima u zaštiti i promicanju njihovih prava i interesa.
Udruga može u radnim sporovima pred sudom, arbitražom, udrugama radnika i državnim tijelima zastupati svoje članove.
vrh stranice