HUP-Udruga nautičkog sektora

Udruga male brodogradnje i nautičkog sektora osnovana je 27. studenoga 2009. na osnivačkoj Skupštini u Splitu kao granska udruga Hrvatske udruge poslodavaca. U Hrvatskoj udruzi poslodavaca, udruga male brodogradnje i nautičkog sektora jedina ima sjedište u Splitu. Na Skupštini održanoj 19. ožujka 2010. u Splitu, udruga mijenja naziv u HUP Udruga nautičkog sektora.
Udruga štiti i promiče prava i interese svojih članova osobito u području uređivanja uvjeta poslovanja, odnosa s tijelima državne vlasti te zakonodavstva od važnosti za cjelokupni nautički sektor.
Skupština donosi Program rada koji definira buduće aktivnosti udruge i Izvršnog odbora.
Udrugu nautičkog sektora zastupaju, predstavljaju i potpisuju predsjednik Izvršnog odbora, 2 dopredsjednika Izvršnog odbora te glavni direktor HUP-a.
  • 00:00

Prezentacija alata za procjenu klimatskih rizika ulaganja - CLIMATIG

Član HUP-a, tvrtka SENSUM, 17. siječnja 2024. godine održala je on-line predstavljanje alata za procjenu klimatskih rizika u kontekstu zelenih ulaganja. 

Pročitajte više
  • 00:00

Komentar Hrvatske udruge poslodavaca na objavu DZS-a o Indeksu potrošačkih cijena u prosincu 2023.

Godišnja stopa inflacije u prosincu bilježi pad na 4,5% sa 4,7% u studenom, prvenstveno zahvaljujući snažnom usporavanju inflacije prehrambenih proizvoda (6,3% nakon 7,4% u studenom). Pad cijena hrane očekivan je nakon pada proizvođačkih cijena nekih poljoprivrednih sirovina i proizvoda u EU te smanjenja domaće proizvođačke cijene hrane. Štoviše, značajnu ulogu igraju i pad cijena energenata te industrijskih neprehrambenih proizvoda bez energije. Inflacija cijena industrijskih proizvoda kontinuirano usporava kroz cijelu prošlu godinu uslijed pada uvozne inflacije zbog nižih razina cijena energenata i drugih sirovina na svjetskom tržištu u odnosu na prethodnu godinu, normaliziranih globalnih opskrbnih lanaca i nižih proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu.

Pročitajte više
  • 00:00

Izmjena gornje granice potpora male vrijednosti (de minimis) s 200.000 na 300.000 € u 3 godine

Europska komisija jučer (13.12. 2023.)  je usvojila dvije uredbe kojima se mijenjaju opća pravila za male iznose potpora (izmjene vrijede od 1. siječnja 2024. godine):

 

Pročitajte više
vrh stranice