Tumačenja

U slučaju nejasnoća pojedinih odredbi Kolektivnog ugovora za graditeljstvo, tumači ga Zajedničko povjerenstvo za tumačenje odredbi ovog Kolektivnog ugovora koje se sastoji od po 3 člana sa strane poslodavaca i sa strane sindikata.

vrh stranice