Izvršni odbor

Izvršni odbor je kolektivno tijelo upravljanja svakodnevnim radom i poslovanjem Udruge. 

Sastav članova Izvršnog odbora:

 1. Marijan Batina, Boxmark Leather d.o.o. - predsjednik 
 2. Josip Pelin, Kotka d.d. - dopredsjednik 
 3. Nada Zver, Ivančica d.d. - dopredsjednica 
 4. Denis Smolar, Varteks d.d. - član 
 5. Anđelko Švaljek, Regeneracija d.o.o. - član 
 6. Jasna Prapotnik, Comprom Plus d.o.o. - član 
 7. Dražen Kolarek, Tvornica tekstila Trgovišće d.o.o. - član 
 8. Deni Barišić, Jadran tvornica čarapa d.d. - član 
 9. Božidar Ledinko, Galko d.o.o. - član 
 10. Josip Aračić, Galeb d.d. - član
Članove Izvršnog odbora bira Skupština Udruge. Mandat članova Izvršnog odbora traje četiri godine.

Dužnost člana Izvršnog odbora je počasna.

Izvršni odbor Udruge posebice je ovlašten:
 • imenovati i opozvati vještake i zastupnike, 
 • nadzirati rad koordinacija Udruge, 
 • odlučiti o isključenju s rada ili o drugoj industrijskoj akciji, 
 • donositi odluke u svezi s kolektivnim pregovaranjem i mirnim rješavanjem sporova, 
 • imenovati, savjetovati i nadzirati osobe ovlaštene za kolektivno pregovaranje i sklapanje kolektivnog ugovora, te verificirati rezultate pregovora, 
 • prenijeti ovlast za sklapanje kolektivnog ugovora na Hrvatsku udrugu poslodavaca. 
Izvršni odbor Udruge rješava sva pitanja koja nisu stavljena u djelokrug kojem drugom tijelu Udruge.
vrh stranice