Kontakti

Hrvatska udruga poslodavaca – Udruga prehrambene industrije i poljoprivrede 
Croatian Employers’ Association – Food Industry and Agriculture Association 

Radnička cesta 52
10000 Zagreb 
Croatia

Milka Kosanović, dipl.iur. - direktorica 
e-mail: milka.kosanovic@hup.hr

Tel: +385 1 4897 557 
Tel: +385 1 4897 555 
Fax: +385 1 4897 581

Maja Malić, savjetnica

e-mail: maja.malic@hup.hr 

Tel: +385 1 4897 583 
Tel: +385 1 4897 555 
Fax: +385 1 4897 581

vrh stranice