Projekti

Projekt SPARTAK – Socijalno partnerstvo za razvoj i konkurentnost

usmjeren je ka rješavanju ključnih razvojnih problema Splitsko-dalmatinske županije vezanih za pitanje rada, zapošljavanja, konkurentnosti i održivog gospodarskog razvoja te je financiran iz Europskog socijalnog fonda. Projekt je ugovoren 27. ožujka 2018.g., traje 15 mjeseci, a iznos bespovratnih sredstava je 1.496.021,00 kuna i to u 100%-tnom intenzitetu potpore. Važno je napomenuti da će se projekt baviti  aktualnom i vrlo važnom temom za sve socijalne partnere,  a to je nedostatak radne snage.

Nositelj projekta je JU Rera S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko- dalmatinske županije, a projektni partneri su Hrvatska udruga poslodavaca i Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA Split.

 

Projekt "Lokalnim partnerstvom do svijeta rada"

bavi se problemom nezaposlenosti, socijalne isključenosti i negativnih demografskih kretanja u Splitsko-dalmatinskoj županii. Financiran je iz Europskog socijalnog fonda. Nositelj projekta je Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA Split, a partneri na projektu su JU RERA, Centar za održivi razvoj, HUP, Grad Split, TOMS, Zdravi grad, SDŽ, Domine, Učilište Virtus, Udruga nezaposlenih SDŽ i Zadruga za etično financiranje ZEF.

Cilj projekta je unaprijediti održivost, utjecaj i učinkovitost lokalnog partnerstva za zapošljavanje Splitsko-dalmatinske županije i unapređenje zapošljavanja i samozapošljavanja svih građana, a posebice ranjivih skupina.

 

Zajedno u budućnost – oživimo socijalni dijalog u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Nositelj projekta je HUP Dalmacija, a projekt se financira iz bespovratnih sredstava Europskog socijalnog fonda u sklopu operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007. - 2013. iz sheme bespovratnih sredstava pod nazivom „Jačanje socijalnog dijaloga - faza II.
Partneri na projektu su: Splitsko–dalmatinska županija, Hrvatska udruga radničkih sindikata i Stowarzyszenie B-4.
Projekt traje godinu dana i završava 25.07.2016. Ciljne skupine projekta su članovi GSV Splitsko-dalmatinske županije, te svi dionici i članovi sličnih organizacija. Ovaj projekt ima ponajviše za cilj razvoj tripartitnog socijalnog dijaloga na razini sindikati – županija – poslodavci. Projekt će značajno doprinijeti razvoju povjerenja, suradnje i spremnosti na socijalni dijalog među članovima i dionicima triju ključnih organizacija ovog projekta te svim ostalim poslodavcima i radnicima u SDŽ, te djelatnicima županijskih službi.

Pomorski menadžment za 21 stoljeće


Projekt Pomorski menadžment za 21 stoljeće – održiv i inteligentan razvoj odobalnog područja kroz razvoj standarda zanimanja i standarda kvalifikacija u području Pomorskog menadžmenta te unapređenje istoimenog sveučilišnog diplomskog studija se provodi u sklopu sheme bespovratnih sredstava pod nazivom „Unapređenje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira“, odnosno sufinanciran bespovratnim sredstvima Europskog socijalnog fonda, a vrijednost mu je gotovo dva milijuna kuna. Nositelj projekta je Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu, a partneri na projektu su: Lučka uprava SDŽ, Stowarzyszenie B-4, Hrvatska udruga poslodavaca, Nautika Centar Nava d.o.o., Marine Kaštela d.o.o., Bav-Adria Yachting d.o.o., i Plovput d.o.o. Projekt traje 18 mjeseci i završava 18.09.2016. Provedbom ovog projekta se želi ukloniti neprepoznatljivost zanimanja i kvalifikacija iz područja pomorskog menadžmenta na tržištu rada.

Business caffe Split – Malom kavom do velikog posla


EU projekt „Malom kavom do velikog posla!“ Grad Split provodi u suradnji s Hrvatskom udrugom poslodavaca i UHY Savjetovanjem d.o.o. iz Splita. Projekt je odobren od strane Ministarstva rada i obrazovnog sustava – Projekt za Obrazovanje za poduzetništvo i obrt. Ukupna vrijednost projekta iznosi 297.715,08 kuna i u cijelosti je financiran iz Europskog socijalnog fonda. Projekt traje godinu dana i završava 19.07.2016. Osnovni cilj projekta je promocija poduzetništva i obrta, poticanje poduzetničke kulture u društvu, poboljšanje umreženost postojećih poduzetnika i onih koji to žele postati kroz organizirano druženje, te razvoj pozitivnog odnosa prema cjeloživotnom učenju.

Preuzmi odgovornost za budućnost, misli i radi poduzetno


Udruga Domine tijekom 2015. provodila je projekt „Preuzmi odgovornost za budućnost – misli i radi PODUZETNO!“ u partnerstvu s Hrvatskom udrugom poslodavaca, Regionalni ured u Splitu, uz financijsku potporu Ministarstva socijalne politike i mladih RH – Lokalni program za mlade. Projekt je završio 30.09.2015. U sklopu projekta organizirane su edukacijske radionice namijenjene mladima, točnije srednjoškolcima i studentima u dobi od 15 do 25 godina te nezaposlenim mladim osobama u dobi od 19 do 29 godina.

Cluster za društvene inovacije, razvoj i edukaciju lokalnog partnerstva za zapošljavanje


Jedan od važnih ciljeva projekta je jačanje kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Splitsko-dalmatinske županije (LPZ SDŽ) u učinkovitom, ekonomičnom i održivom razvoju ljudskih resursa kroz razvoj i primjenu mjera aktivne politike zapošljavanja Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije – iz poziva Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja. Vrijednost projekta iznosi 30.524,96 eura. Nositelj projekta je Udruga Zdravi grad, a partneri su Splitsko-dalmatinska županija, Grad Split, Grad Sinj, Javna ustanova RERA SD, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska udruga poslodavaca, Udruga Domine i Učilište Virtus. Projekt službeno završen 19.04.2015. Tijekom 18 mjeseci projekta Clustera za društvene inovacije, razvoj i edukaciju LPZ-a revidirana je i unaprjeđena Strategija razvoja ljudskih potencijala Splitsko-dalmatinske županije, revidiran je Akcijski plan sa zalihom projekata, osnaženi su kapaciteti članova LPZ-a i drugih dionika lokalnog tržišta rada te je promoviran Cluster za društvene inovacije, razvoj i edukaciju (CEDRA Split) koji već radi. Cluster CEDRA Split će se i dalje razvijati kao inovativan model poticanja inicijativa lokalnog razvoja vođenih od strane zajednice.

„Žene na tržištu rada – problem ili prilika“

Projekt financiran od Europske unije, kojeg na području Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije provodila je udruga za promicanje prava žena i razvoj civilnog društva,„Domine“, Split, u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Područni ured Split i Hrvatskom udrugom poslodavaca, Područni ured Split
Projekt je završio 15.11.2011. Projekt je ispunio sva očekivanja, udruga Domine, kao nosilac projekta prijavila je njegov  nastavak koji se očekuje u 2013. godini

IPA IIIc projekt TTAdria
Prijavitelj projekta Sveuciliste u Splitu je, a ukupna je vrijednost 902.000 eura, od cega je ocekivani EU doprinos 750.000 eura. Hrvatska udruga poslodavaca Regionalni ured Split je jedan od suradnih institucija u projektu.

PARTNERS
University of Dubrovnik (UniDu), Polytechnic in Šibenik (Psi, Polytechnic "Marko Marulić" in Knin (PKn), Institute of Oceanography and Fisheries, Split (IOR),Institute for Adriatic Crops and Karst Reclamation, Split (KARST),University of Split, School of Medicine (MEFST), Faculty of Maritime Studies, University of Split (PF), Faculty of Natural Sciences, University of Split (PMF), Faculty of Chemistry and Technology, University of Split (KTF), Faculty of Electrical Engineering, Mechanical Engineering and Naval Architecture, University of Split (FESB), Faculty of Civil Engineering and Architecture, University of Split (GAF),Faculty of Economics, University of Split (EF), University of Rijeka (UniRi), University of Pula (UniPu, University of Zadar (UniZd)

ASSOCIATES
Split - Dalmatian County (SDZ), Croatian Chamber of Economy - County Chamber Split (CCE), Mariculture Business Innovation Center of the University of Dubrovnik – MARIBIC, Regional development agency of Split-Dalmatia County – RER, Croatian Employers' Association, iNAVIS, Šibenik,Regional development agency of Šibenk-Knin County (RRA), Regional development agency of Dubrovnik
vrh stranice