Izvršni odbor

Izvršni odbor HUP-Udruge drvne i papirne industrije od 6.10.2023.

Ivić Pašalić, direktor i vlasnik Mundus Viridis – predsjednik Udruge

Miladin Marković, direktor DI Klana – dopredsjednik

Mladen Galeković, vlasnik i direktor PPS Galeković d.o.o. - dopredsjednik

Robert Žulj, Bjelin Industries d.o.o - član 

Igor Dujić, član Uprave Spin Valisa  d.d. - član

Danijel Smiljanić, predsjednik uprave Pan parket d.o.o. –  član

Renato Radić, direktor i vlasnik Prima grupe

Ante Sabljić, član Uprave Hrvatskih šuma d.o.o.

Damir Pašić, direktor i suvlasnik Šerif grupe

Branko Liker, direktor Drvenjače d.d.

Dario Šumiga, generalni direktor Hartmanna d.o.o.

Članove Izvršnog odbora bira Skupština Udruge. Mandat članova Izvršnog odbora traje četiri godine. Dužnost člana Izvršnog odbora je počasna.

Izvršni odbor Udruge posebice je ovlašten:
  • imenovati i opozvati vještake i zastupnike, 
  • nadzirati rad koordinacija Udruge, 
  • odlučiti o isključenju s rada ili o drugoj industrijskoj akciji, 
  • donositi odluke u svezi s kolektivnim pregovaranjem i mirnim rješavanjem sporova, 
  • imenovati, savjetovati i nadzirati osobe ovlaštene za kolektivno pregovaranje i sklapanje kolektivnog ugovora, te verificirati rezultate pregovora, 
  • prenijeti ovlast za sklapanje kolektivnog ugovora na Hrvatsku udrugu poslodavaca. 
Izvršni odbor Udruge rješava sva pitanja koja nisu stavljena u djelokrug kojem drugom tijelu Udruge.
vrh stranice