Izvršni odbor

Izvršni odbor HUP-a Rijeka

•           Maša Smokrović – predsjednica, Ustanova za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju Helena Smokrović,

•           Josip Rupčić – dopredsjednik, Naval Agent d.o.o.,

•           Mihajlo Mirković – dopredsjednik Calucem d.o.o.,

•           Mirjana Palada Kmetović – članica Plodine d.d.,

•           Sandra Uzelac – članica, Brodogradilište Viktor Lenac d.d.,

•           Duško Radulović – član, Sensum d.o.o.,

•           Aleks Fonović – član, Rockwool Adriatic d.o.o.,

•           Miladin Marković – član, DI Klana d.d.,

•           Željko Miljanić - član, Poliklinika Rident, d.o.o.

Predstavnici HUP-a Rijeka u Skupštini HUP-a

Maša Smokrović, Ustanova za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju Helena Smokrović

Josip Rupčić, Naval Agent

Mihajlo Mirković, Calucem


vrh stranice