Predstavnici podružnice u županijskim i gradskim tijelima

Podružnica ima svoje predstavnike u tijelima:
- Županijskim Gospodarsko socijalnim vijećima (GSV)
- Gradovima
- Županijama
- Lokalnim partnerstvima za zapošljavanje (LPZ)

Gospodarsko socijalno vijeće Međimurske županije:
1. Ivan Senčar, Eurounit d.o.o. Čakovec – dopredsjednik GSV MŽ u 2021.godini
2. Đuro Horvat, Tehnix d.o.o. Donji Kraljevec
3. Igor Nekić, Terme Sv. Martin d.o.o. Sveti Martin na Muri
4. Tanja Herceg, Perutnina Ptuj PIPO d.o.o. Čakovec
5. Dario Petek, Ljekarne Petek, Mala Subotica

Gospodarsko socijalno vijeće Varaždinske županije:
1. Denis Čupić, F.O. Development d.o.o. Varaždin
2. Ljubica Vugrek, Elcon d.o.o. Varaždin
3. Stjepan Mršić, Knaufinsulation d.o.o. Novi Marof
4. Barbara Vuković, Metal Product d.o.o. Odra
5. Marijan Batina, Boxmark d.o.o. Varaždin
6. Andreja Vučkovečki, Gastrocom d.o.o Varaždin
7. Damir Kirić, Gumiimpex d.o.o.Varaždin

vrh stranice