Pravni savjeti

BESPLATNA PRAVNA POMOĆ ČLANOVIMA U PODRUČJU RADNIH ODNOSA

 • pravni savjeti iz područja radnog prava (telefonskim putem, pisano, e-mail, privatni WEB-portal…)
 • pomoć pri izradi pravnih akata iz područja radnog prava (ugovori, pravilnici, otkazi, odluke…)
 • pravna podrška u procesu kolektivnog pregovaranja sa sindikatima na razini tvrtke i grane (djelatnosti)
 • zastupanje pred sudom u radnim sporovima
 • zaštita kod industrijskih akcija – štrajkova

OSTALO

 • pokretanje inicijativa za rješavanje gospodarskih problema
 • promicanje kvalitetnijeg zakonodavstva kroz sudjelovanje u konzultativnim procesima
 • utjecanje na donošenje i/ili izmjenu zakona kroz sudjelovanje u radnim skupinama za izradu prijedloga zakona i podzakonskih akata i rad GSV-a
 • pomoć u rješavanju konkretnih problema i zastupanje interesa članova HUP-a pred tijelima državne i lokalne vlasti te na razini  međunarodnih i EU institucija
 • organiziranje besplatnih edukativnih radionica iz različitih područja od interesa za članstvo ( radno pravo, zaštita na radu, porezni propisi..)
 • praćenje i informiranje vezano uz donošenja propisa vezanih uz EU zakonodavstvo
vrh stranice