Program rada

Udruga drvne i papirne je dobrovoljna i neovisna udruga poslodavaca koja štiti i promiče prava i interese svojih članova osobito u području uređivanja uvjeta poslovanja, odnosa s tijelima državne vlasti, sindikatima, radnog i socijalnog te gospodarskog zakonodavstva, kolektivnog pregovaranja i sklapanja kolektivnih ugovora, radnih sporova, te drugih pitanja važnih za gospodarski i socijalni položaj poslodavaca.

U svojem djelovanju Udruga promiče ideje slobode poduzetništva i socijalne pravde.

Udruga je nužni socijalni partner i protuteža udrugama radnika u sklopu slobodnog gospodarskog i demokratskog društvenog sustava.
Djelatnosti Udruge
Udruga priprema i ostvaruje programe i projekte:
  • praćenja i izučavanja gospodarskih tokova u djelatnosti, 
  • programe i projekte obrazovanja, osposobljavanja, 
  • zajedničkog tržišnog i poslovnog nastupanja, 
  • okupljanja radi razvoja i promicanja odnosa u poslovanju, izražavanja posebnosti interesa privatnog vlasništva, 
  • razvoja i poticanja poštovanja primjene etičkih načela struke, 
  • poticanja suradnje s drugim strukovnim organizacijama, 
  • zastupanja interesa članova pri Vladi, Ministarstvima i i drugim tijelima državne vlasti, 
  • uključivanje putem zakonom dozvoljenih postupaka i razvojem suradnje s nadležnim tijelima u postupcima donošenja zakonskih i podzakonskih akata u svezi s djelatnošću, te drugih djelatnosti od interesa za svoje članove. 
Udruga kolektivno pregovara s udrugama radnika, te sudjeluje u sklapanju kolektivnih ugovora kojima se uređuju pitanja iz radnih odnosa i u svezi s radnim odnosima.
Udruga osigurava savjetodavnu i drugu pomoć svojim članovima u zaštiti i promicanju njihovih prava i interesa.
Udruga može u radnim sporovima pred sudom, arbitražom, udrugama radnika i državnim tijelima zastupati svoje članove.
vrh stranice