Donesene nove Posebne uzance o građenju - Potpora odgovorima na izazove u 2022. g.

06.12.2021.

Temeljem ovlasti povjerene Zakonom o gradnji, Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska udruga poslodavaca, uz prethodnu suglasnost Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, simboličkim su potpisivanjem dokumenta utvrdile Posebne uzance o građenju, sukladno poslovnim običajima i praksi u obveznim odnosima iz područja građenja i u suradnji sa strukovnim udruženjima iz područja graditeljstva.


Upravo utvrđene Posebne uzance o građenju donose brojne novine. Uvedene su definicije nepredviđenih radova, podizvođača, vrsta jamstava, građevinske knjige, uređen je slučaj proturječja između projekta i troškovnika, propisana obveza naručitelja na izradu izvedbenog projekta, predviđena obveza plaćanja izvantroškovničkih radova, izvedenih po nalogu naručitelja bez pisanog dodatka ugovora. Također su podrobnije definirane vrste ugovaranja cijena radova i promjene tih cijena, prag rizika klauzule „fiksna cijena“ spušten  je na 3 %, definirano je značenje klauzule „ključ u ruke“, predviđene su okolnosti koje mogu biti razlogom za produženje roka građenja, precizirani su uvjeti uvođenja u posao izvođača, regulirani su odnosi izvođača i podizvođača,  propisan je krajnji rok za podnošenje zahtjeva za ugovornu kaznu, preciznije je uređeno ispostavljanje situacija, podrobnije je uređen jamstveni rok i naplata bankovnih garancija za obveze iz jamstvenog roka, uređeno je pitanje jamstva za opremu koja se ugrađuje u građevinu, precizirana su pitanja završetka radova i primopredaje radova, uređeno je izdavanje okončane situacije i okončanog obračuna, uređeno pitanje raskida ugovora i nadležnosti arbitraže za rješavanje sporova.

„Utvrđivanjem Posebnih uzanci o građenju, uz konsenzus širokog kruga sudionika, ostvarili smo cilj dodijeljene nam ovlasti i definirali kvalitetan okvir za uređenje odnosa naručitelja i izvođača radova, ugovaranje građenja i praćenje procesa građenja kroz cijelo vrijeme ispunjavanja ugovora. Drugim riječima, ugovaranje izvođenja radova je značajno olakšano poslovnim subjektima jer Uzance uređuju velik dio najvažnijih elemenata koje je trebalo regulirati ugovorom.“, rekao je glavni direktor Hrvatske udruge poslodavaca Damir Zorić na predstavljanju novih Uzanci koje je održano u Hrvatskoj udruzi poslodavaca.

„Ovaj današnji potpis rezultat je višemjesečne intenzivne suradnje između Ministarstva, Hrvatske udruge poslodavaca i Hrvatske gospodarske komore. Cilj te suradnje bio je utvrditi posebne Uzance o građenju koje će ažurirati detaljnije odnose između naručitelja i izvođača koji su ugovorno povezani u poslovima građenja. Ove Uzance važan su dokument u kojem su u obzir uzete nove gospodarske prilike i postojeća poslovna praksa što će nam također biti od velikog značaja u procesu obnove od potresa ali u svim drugim postupcima gradnje.“, izjavio je ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Darko Horvat.

Velik je ovo iskorak s obzirom da postojeće Uzance o građenju nisu mijenjane od 1977. godine, a na njih se poziva cijeli građevinski sektor koji je od tada bitno napredovao.

„Danas, a posebno i u godinama koje slijede, pred njima je ogroman zadatak. Koliko su važne pokazuje upravo i rad arbitražnog sudišta HGK u kojem je najveći broj predmeta upravo vezan uz sporove koji se odnose na tumačenje postojećih Uzanci“, istaknuo je predsjednik Hrvatske gospodarske komore Luka Burilovića, dodavši kako su upravo institucije te koje imaju stručni kapacitet, volju, vrijeme i dužnost odgovoriti na ovakve izazove kao što je bilo donošenje novih Uzanci.

Cijeli proces je bio sve samo ne lagan i brz.

„Šest godina, 40-ak sastanaka, 11 stručnih skupova, troje različitih nadležnih ministara i pet prijašnjih prijedloga. Svjesni važnosti ovog dokumenta ustrajali smo sve do kraja i konačno imamo nove Uzance“, pojasnila je potpredsjednica HGK za graditeljstvo i promet Mirjana Čagalj dodavši kako su aktualna situacija s cijenama i pozitivan stav ministra Horvata najzaslužniji što danas imamo na stolu suvremenu verziju Uzanci koja će svim sudionicima u gradnji život učiniti jednostavnijim.

Cilj je i smanjenje broja sporova vezanih uz ugovore o građenju.

Poznato je da građevinski sporovi u sudskoj praksi predstavljaju jednu od najsloženijih vrsta sporova te se radi o sporovima najviše vrijednosti pa će se donošenjem i primjenom novih Uzanci smanjiti broj sudskih i izvansudskih sporova koji se tiču ugovora o građenju.

„Pred nama je daljnja aktivnost kako bi Uzance bile u što većoj mjeri uključivane u ugovore o javnoj nabavi tako da, umjesto stranih FIDIC-a i VOB-ova, napokon u poslovnoj praksi zažive hrvatski poslovni običaju sabrani u Posebnim uzancama u građenju. Donošenje Posebnih uzanci o građenju je potpora u poticanju investicija i prevladavanju negativnog utjecaja koji na investicije ima rast cijena sirovina uslijed poremećaja dobavnih lanaca uzrokovanih pandemijom, kojim povodom je Vlada Republike Hrvatske donijela Zaključak o postupanju radi ublažavanja posljedica poremećaja cijena građevinskog materijala i proizvoda. Za buduće ugovore će i Uzance biti od velike pomoći u situacijama nastupa promijenjenih okolnosti u poslovanju. Utvrđivanjem Posebnih uzanci o građenju otvara se pravni okvir za povećanje transparentnosti ugovaranja i provođenja ugovora o građenju, što će ubrzati procedure ulaganja i intenzivirati građevinarstvo te biti potpora pri traženju odgovora na poslovne izazove u 2022. godini.“, naglasio je Mirko Habijanec, predsjednik HUP-Udruge poslodavaca graditeljstva.                                                                                                                                                    


vrh stranice