HUP-Udruga ugostiteljstva i turizma

Udruga ugostiteljstva i turizma jedna je od prvih granskih udruga HUP-a, osnovana s ciljem zastupanja specifičnih interesa poduzetnika čija je primarna djelatnost ugostiteljstvo i turizam. Osnovana kao dobrovoljna i neovisna udruga poslodavaca, Udruga ugostiteljstva i turizma štiti i promiče prava i interese svojih članova u odnosima s tijelima državne vlasti i sindikatima, osobito na području uređenja uvjeta poslovanja, investicijske klime, radnog i socijalnog te gospodarskog prava, kolektivnog pregovaranja i  drugih pitanja važnih za gospodarski i socijalni položaj poslodavaca.

Udruga ugostiteljstva i turizma okuplja poslodavce koji se bave turizmom i ugostiteljstvom, i kao jedna od granskih udruga HUP-a legitiman je socijalni partner Vladi i sindikatima.

Temeljna zadaća Udruge ugostiteljstva i turizma je proaktivan pristup u stvaranju što je moguće pogodnije poduzetničke klime u ovoj grani djelatnosti, usmjerujući svoje aktivnosti poglavito na:

- pozicioniranje turizma i ugostiteljstva strateškom djelatnosti,
- stvaranje poticajne investicijske klime,
- sudjelovanje u izradi zakonske regulative - zastupanje interesa poslodavaca ove grane pri donošenju
  i izradi svih za njih relevantnih zakona, 
- kolektivne pregovore i odnose sa sindikatima
- razvoj kadrova i obrazovanja
- rješavanje za tu djelatnost najvažnijih područja interesa, te
- promicanje poduzetništva i poduzetnika ove grane komunikacijom s javnostima i relevantnim
  institucijama.


Ustroj i djelovanje uloge definirani su Statutom Udruge, a temelje se na načelima demokratskog zastupanja i očitovanja volje poslodavaca - članova Udruge.
Udruga je reprezentativni i legitimni socijalni partner koji u svojem djelovanju promiče ideje slobode poduzetništva i socijalne pravde, te u tripartitnim odnosima radi na ostvarenju trajnih i stabilnih dobrih odnosa, utemeljenih na uzajamnom uvažavanju interesa i poštivanju prava s ciljem uspostave i očuvanja socijalnog mira.


  • 00:00

Prezentacija alata za procjenu klimatskih rizika ulaganja - CLIMATIG

Član HUP-a, tvrtka SENSUM, 17. siječnja 2024. godine održala je on-line predstavljanje alata za procjenu klimatskih rizika u kontekstu zelenih ulaganja. 

Pročitajte više
  • 00:00

Komentar Hrvatske udruge poslodavaca na objavu DZS-a o Indeksu potrošačkih cijena u prosincu 2023.

Godišnja stopa inflacije u prosincu bilježi pad na 4,5% sa 4,7% u studenom, prvenstveno zahvaljujući snažnom usporavanju inflacije prehrambenih proizvoda (6,3% nakon 7,4% u studenom). Pad cijena hrane očekivan je nakon pada proizvođačkih cijena nekih poljoprivrednih sirovina i proizvoda u EU te smanjenja domaće proizvođačke cijene hrane. Štoviše, značajnu ulogu igraju i pad cijena energenata te industrijskih neprehrambenih proizvoda bez energije. Inflacija cijena industrijskih proizvoda kontinuirano usporava kroz cijelu prošlu godinu uslijed pada uvozne inflacije zbog nižih razina cijena energenata i drugih sirovina na svjetskom tržištu u odnosu na prethodnu godinu, normaliziranih globalnih opskrbnih lanaca i nižih proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu.

Pročitajte više
  • 00:00

Izmjena gornje granice potpora male vrijednosti (de minimis) s 200.000 na 300.000 € u 3 godine

Europska komisija jučer (13.12. 2023.)  je usvojila dvije uredbe kojima se mijenjaju opća pravila za male iznose potpora (izmjene vrijede od 1. siječnja 2024. godine):

 

Pročitajte više
vrh stranice