Socijalno vijeće za turizam

Socijalno vijeće za turizam osnovano je 26.9.2012. sporazumom Hrvatske udruge poslodavaca Udruge ugostiteljstva i turizma i Sindikata turizma i usluga Hrvatske i Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije.

Potpisnici Sporazuma izrazili su na taj način volju i spremnost da potiču sve oblike suradnje između socijalnih partnera na svim razinama u cilju poticanja gospodarskog rasta i poboljšanja uvjeta rada i života radnika, kao i jačanja kapaciteta socijalnih partnera za uspješno sudjelovanje u socijalnom dijalogu.
Sporazum o osnivanju Socijalnog vijeća za turizam

Djelokrug rada Vijeća definira se svake godine programom rada, a isti je usmjeren ka sljedećim područjima djelovanja:
  • predlaganje izmjena propisa u cilju jačanja konkurentnosti hrvatskog turizma 
  • praćenje stanja u sektoru te savjetovanje o pitanjima kao što su strategija razvoja turizma, zapošljavanje, razvijanje klastera regija s ciljem suzbijanja izrazite sezonalnosti sektora 
  • davanje preporuka nadležnim tijelima vezano uz uređenje standarda rada za djelatnost ugostiteljstva i turizma 
  • predlaganje mjera za suzbijanje sive ekonomije i rada na crno 
  • promoviranje društveno odgovornog poslovanja 
  • jačanje kolektivnog pregovaranja na razini sektora, regija i društava 
  • sudjelovanje u procesima koji će za cilj imati promoviranje socijalnog dijaloga
  • sudjelovanje u oblikovanju i promoviranju strukovnih obrazovnih programa koji će odgovarati potrebama djelatnosti u turizmu
  • promoviranje cjeloživotnog učenja kao certificiranog oblika obrazovanja kojim će se ljudski resursi educirati da svojim vještinama i sposobnostima promptno odgovore tehnološkim promjenama u procesima rada i zahtjevima djelatnosti u turizmu
  • implementacija EU dokumenata koji se odnose na sektor ugostiteljstva i turizma.
Vijeće na svojim sjednicama raspravlja i o svim ostalim temama koje se odnose na sektor turizma i ugostiteljstva, a koje se iskažu aktualnima za socijalne partnere u turizmu.
vrh stranice