Kontakti

Anny Brusić, direktorica HUP- Udruge malih i srednjih poduzetnika

e-mail: anny.brusic@hup.hr
Tel.: +385 1 4897 572
Fax: +385 1 4897 556
Hrvatska udruga poslodavaca
Radnička cesta 52, 10000 Zagreb

Petra Sentić, zamjenica direktorice HUP - Udruge malih i srednjih poduzetnika

e-mail: petra.sentic@hup.hr
Tel.: +385 1 4897 564
Fax: +385 1 4897 556
Hrvatska udruga poslodavaca
Radnička cesta 52, 10000 Zagreb
vrh stranice