Usporedba prvog i drugog tromjesečja 2013. – državni dug u području eura i području EU28 povećao se na 93,4 % odnosno 86,8 % BDP-a

23.10.2013.

Krajem drugog tromjesečja 2013. omjer državnog duga i BDP-a u području eura (EA17) iznosio je 93,4 %, dok je na kraju prvog tromjesečja 2013. taj omjer iznosio 92,3 %. U području EU28 omjer se s 85,9 % povećao na 86,7 %. U usporedbi s drugim tromjesečjem 2012. omjer državnog duga i BDP-a povećao se i u području eura (s 89,9 % na 93,4 %) i u području EU28 (s 84,7 % na 86,8 %). Na kraju drugog tromjesečja 2013. vrijednosni papiri koji nisu dionice činili su 79,2 % duga opće države u području eura i 80,7 % u području EU28. Zajmovi su činili 18,1 % državnog duga u području eura i 15,7 % u području EU28. Gotovina i depoziti činili su 2,7 % odnosno 3,6 % državnog duga. Zbog sudjelovanja država EU-a u financijskoj pomoći nekim državama članicama te radi dobivanja potpunije slike evolucije državnog duga objavljuju se i tromjesečni podaci o međudržavnim zajmovima (IGL). Udio IGL-a u BDP-u na kraju drugog tromjesečja 2013. iznosio je 2,3 % u području eura i 1,7 % u području EU28.

Dodatne informacije: STAT/13/153
vrh stranice
vrh stranice