Godišnja izvješća o napretku

Izvješće o napretku pruža pregled o tome kako tvrtke članice UN Global Compacta usvajaju Deset načela i poduzimaju mjere za ostvarivanje ciljeva održivog razvoja. Na temelju podataka prikupljenih u godišnjem istraživanju UN Global Compacta i iz drugih izvora, izvješće se bavi uspješnošću tvrtki kada je u pitanju integracija Deset načela u poslovne strategije i operacije, te nudi pregled trenutnog napretka u svakom od globalnih ciljeva i razmatra mogućnosti mjerenja učinka.

UN Global Compact Strategija 2021-2023

20.01.2021.

Nova trogodišnja strategija opisuje ambiciju UN Global Compacta da ubrza globalni kolektivni učinak poslovnog sektora, pritom podržavajući Deset načela UNGC-a i ispunjavajući ciljeve održivog razvoja kroz odgovorne tvrtke i ekosustave koji omogućuju promjene.

IZVJEŠĆE O NAPRETKU ZA 2020. GODINU

15.10.2020.

Izvješće za 2020. godinu prvi put sagledava podatke iz sektorske perspektive. Također se upušta u trenutno stanje napretka za određene industrijske doprinose ciljevima održivog razvoja. Općenito, izvještaj otkriva da tvrtke trebaju kolektivno poduzeti ambicioznije mjere kako bi odgovorile na globalne izazove i ispunile ciljeve Agende 2030.

IZVJEŠĆE O NAPRETKU ZA 2019.

17.10.2019.

Svake godine UN Global Compact detaljno analizira napredak poslovnog sektora u ispunjenju zahtjeva Agende za održivi razvoj 2030. Izvješće o napretku UN Global Compacta za 2019. pruža bitne uvide o tome kako kompanije provode Deset načela UN Global Compacta i poduzimaju mjere za nužne transformacije u postizanju ciljeva održivog razvoja (SDGs).

IZVJEŠĆE O NAPRETKU ZA 2018.

08.10.2018.

Izvješće o napretku pruža pregled o tome kako tvrtke članice UN Global Compacta usvajaju Deset načela i poduzimaju mjere za ostvarivanje ciljeva održivog razvoja. 
vrh stranice