Notifikacije pristigle na očitovanje

Kako bi se unaprijed spriječile moguće prepreke slobodnom kretanju robe na unutarnjem tržištu, postupkom obavješćivanja u području tehničkih propisa se sukladno Direktivi 98/34/EZ za sve države članice utvrđuje obveza obavješćivanja (notifikacije) o nacionalnim prijedlozima propisa i pravo davanja detaljnog mišljenja odnosno primjedaba o nacrtima propisa drugih zemalja članica EU.

U vezi s tim, Ministarstvo gospodarstva (MINGO) dostavlja notifikacije zaprimljene u Europskoj komisiji na očitovanje, koje Vam u nastavku dostavljamo te Vas molimo da na iste eventualno dostavite svoje mišljenje u rokovima naznačenim u pojedinim notifikacijama.

vrh stranice