CILJEVI ODRŽIVOG RAZVOJA 2030

Nakon zasjedanja Opće skupštine UN-a 25. rujna 2015. godine, i usvajanja programa za održivi razvoj, odgovorno poslovanje postalo je imperativ za sve tvrtke, bez obzira na njihovu veličinu, sektor ili tržište na kojem posluju, ukoliko žele opstati i ostati konkurentne. U središtu programa “Mijenjajmo svoj svijet: Agenda za održivi razvoj do 2030.”, koji je na spomenutoj sjednici u New Yorku prihvatilo 193 zemalja članica Ujedinjenih naroda, 17 je ciljeva, tzv. Sustainable Development Goals (SDGs). Ciljevi održivog razvoja obuhvaćaju široki raspon izazova i međusobno povezanih gospodarskih, društvenih i ekoloških aspekata održivog razvoja. Univerzalno su primjenjivi i uzajamno povezani, te  zahtijevaju od svih dionika društva da preuzmu odgovornost i pridonesu rješavanju tih izazova, pri čemu se posebno ističe važna uloga poslovnog sektora. Ciljevi održivog razvoja nužno moraju biti u fokusu svake tvrtke i svakog sektora. Naglasak je na je partnerstvu i uključivanju svih sektora gospodarstva i društva kako bismo napredovali prema svijetu u kakvom želimo živjeti. Povezujući lokalno poslovanje s globalnim prioritetima, usklađujući svoje poslovanje prema ciljevima održivosti, tvrtka ima brojne i višestruke koristi – od novih budućih poslovnih prilika, preko jačanja odnosa s dionicima i partnerima, do stabilizacije društva i tržišta te sklapanja novih partnerstava temeljenih na zajedničkom jeziku i zajedničkom cilju.

 

Korporativna održivost počinje sa sustavom vrijednosti i pristupom tvrtke koja posluje, u najmanju ruku, ispunjavajući temeljne odgovornosti u područjima ljudskih prava, rada, okoliša i borbe protiv korupcije. Pritom je vrlo važan integrirani pristup, kakav daju načela UN Global Compacta, te hrabro vodstvo s vizijom dugoročnog uspjeha. Usklađivanje poslovne strategije s dugoročnom vizijom, te definiranje poslovnih ciljeva u skladu s ciljevima održivog razvoja, neminovno dovodi do poslovnog uspjeha tvrtke. 

UN Global Compact svojim članicama pomaže u postizanju korporativne održivosti i ispunjenju globalnih ciljeva.

vrh stranice