RADIONICE I SEMINARI GLOBAL COMPACT MREŽE HRVATSKA

Za članove UN Global Compacta u Hrvatskoj, Hrvatska udruga poslodavaca organizira edukacije i radionice na teme:

Razumijevanje Globalnih ciljeva – pristup prema načelima UN Global Compacta
Integriranje ciljeva održivog razvoja u poslovne strategije
Leadership prema Ciljevima održivog razvoja
Korporativno izvještavanje prema Globalnim ciljevima 
Women Empowerment Principles i Gender Gap alat za tvrtke

vrh stranice