DESET NAČELA UN GLOBAL COMPACTA

Tvrtke članice UN Global Compacta posluju prema načelima iz područja ljudskih prava, rada, zaštite okoliša i borbe protiv korupcije te tako osiguravaju korporativnu održivost i napredak prema Ciljevima održivog razvoja.
Deset načela su univerzalni okvir za odgovorno i održivo poslovanje usmjereno prema praksama koje osiguravaju da se financijska dobit ne generira nauštrb ljudi, društva ili okoliša. Ovaj pristup utemeljen na načelima osigurava zajednički etički i praktični okvir za korporativnu odgovornost - onaj koji se može razumjeti i implementirati od strane tvrtki diljem svijeta, bez obzira na veličinu, složenost ili lokaciju.
Budući da su Deset načela izvedena iz temeljnih deklaracija i konvencija UN-a, ona su relevantna i primjenjiva u cijelom svijetu. Deset načela UN Global Compacta proizašla su iz:
 
1 Opće deklaracije o ljudskim pravima
2 Deklaracije Međunarodne organizacije rada o temeljnim načelima i pravima na radu
3 Deklaracije iz Ria o okolišu i razvoju
4 Konvencija Ujedinjenih naroda protiv korupcije

Uspješne tvrtke shvaćaju da je poslovanje temeljeno na načelima daleko više od osiguranja minimalnih standarda ili usklađenosti. Načela pružaju zajedničku osnovu za partnerstva, moralni kodeks za zaposlenike, mjeru odgovornosti te su temelj za izgradnju povjerenja na svim razinama.
Kako bi pozitivno doprinijele održivom razvoju, tvrtke moraju provesti Deset načela UN Global Compacta u području ljudskih prava, rada, okoliša i suzbijanja korupcije. Ugradnjom ovih deset načela u strategije, politike i procedure, te uspostavljanjem kulture integriteta, tvrtke ne samo da podupiru svoje osnovne odgovornosti prema ljudima i planeti, već i osiguravaju korporativnu održivost i dugoročni uspjeh.

DESET NAČELA UN GLOBAL COMPACTA

Ljudska prava

Načelo 1: Tvrtke bi trebale podupirati i poštivati zaštitu međunarodno priznatih ljudskih prava; te

Načelo 2: pobrinuti se da ne sudjeluju u kršenjima ljudskih prava.

Rad

Načelo 3: Tvrtke bi trebale podržavati slobodu udruživanja i stvarno priznavanje prava na kolektivno pregovaranje; 

Načelo 4:  dokidanje svih oblika prisilnog rada;

Načelo 5: stvarno ukidanje dječjeg rada; te

Načelo 6: ukidanje diskriminacije u vezi sa zapošljavanjem i izborom zanimanja. 

Okoliš

Načelo 7: Tvrtke bi trebale podupirati predostrožan pristup izazovima na području okoliša;

Načelo 8: pokrenuti inicijative radi promicanja veće odgovornosti prema okolišu; te

Načelo 9: poticati razvoj i širenje ekološki prihvatljivih tehnologija.

Borba protiv korupcije

Načelo 10: Tvrtke bi trebale raditi na suzbijanju korupcije u svim njenim oblicima, uključujući iznudu i podmićivanje.vrh stranice