Komisija donijela prvo izvješće o stanju energetske unije

18.11.2015.

Prvo izvješće o stanju energetske unije pokazuje da je od donošenja Okvirne strategije za energetsku uniju prije devet mjeseci već postignut znatan napredak. Još mnogo toga treba učiniti, a 2016. bit će važna godina za ostvarenje ciljeva. Okvirnom strategijom za energetsku uniju dan je nov poticaj prijelazu na niskougljično, sigurno i konkurentno gospodarstvo.
Komisija se ujedno obvezala na godišnje izvješćivanje o stanju energetske unije kako bi se istaknula ključna pitanja i usmjerile rasprave o politikama. U izvješću o stanju energetske unije, koje je danas objavljeno prvi put, analizira se napredak ostvaren tijekom zadnjih devet mjeseci, navode ključna područja djelovanja za 2016. te iznose zaključci o politikama na državnoj, regionalnoj i europskoj razini. To je središnji element praćenja provedbe tog ključnog prioriteta Junckerove Komisije. Cijelo priopćenje za medije o stanju energetske unije dostupno je na internetu. Komisija je danas donijela i drugi popis projekata od zajedničkog interesa. Riječ je o popisu 195 ključnih projekata energetske infrastrukture koji će pridonijeti ostvarenju europskih energetskih i klimatskih ciljeva. Priopćenje za medije o projektima od zajedničkog interesa dostupno je na internetu. Cijeli popis projekata od zajedničkog interesa po prioritetnim koridorima dostupan je ovdje.
vrh stranice
vrh stranice