Dana 25. listopada na snagu stupa Direktiva o pravima pacijenata u prekograničnom pružanju usluga zdravstvene skrbi.

18.10.2013.

Riječ je o vrlo važnom europskom zakonu jer se njime izričito ustanovljuje pravo građana na odlazak na liječenje u drugu zemlju EU-a i povrat novca za takvo liječenje.

Što to konkretno znači za pacijente u EU-u?

• veća mogućnosti izbora liječenja – pacijenti će imati mogućnost liječenja u inozemstvu i povrata iznosa koji su za njega platili
• bolja informiranost o tome kako funkcionira sustav u matičnoj zemlji i kakav je u usporedbi sa sustavima u drugim državama članicama, čime se omogućuje donošenje kvalitetnijih odluka
• jamstvo kvalitete liječenja, koje će vrijediti za sve usluge zdravstvene skrbi koje se pružaju u EU-u

No da bi pacijenti mogli koristiti prava koja im daje zakonodavstvo EU-a, direktivu treba na odgovarajući način prenijeti u nacionalno zakonodavstvo te je provoditi.

To znači da do 25. listopada države članice moraju prenijeti Direktivu o pravima pacijenata u prekograničnom pružanju usluga zdravstvene skrbi u nacionalno zakonodavstvo.
vrh stranice
vrh stranice